Tietosuoja

Kunnalla on useita lakisääteisiä oikeuksia pitää henkilörekistereitä, lisäksi mm. yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen tai suostumuksella saadut tiedot muodostavat rekistereitä. Kunnan henkilörekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, josta käy ilmi mm. rekisterinpitäjän yhteystiedot ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. Yleiset selosteet löytyvät kunnan asiointipisteeltä (Länsitie 5, Joutsa).

Henkilöllä on oikeus saada tieto hänestä henkilörekisteriin tallennetuista tiedoista sekä vaatia virheellisten tietojen korjaamista tai perustellusta syystä tietojen poistamista. Tähän tarkoitettuja lomakkeita on saatavilla kunnan asiointipisteeltä ja tämän sivun alaosasta. Lomake tulee toimittaa allekirjoitettuna asiointipisteelle (Länsitie 5, Joutsa) tietosuojavastaavalle osoitettuna (varaudu todistamaan henkilöllisyytesi). Tietosuojavastaava pyrkii vastaamaan pyyntöön 30 päivän kuluessa sen saapumisesta asiointipisteelle. Kunnalla voi olla oikeus kieltäytyä pyynnöstä, silloin henkilölle annetaan kirjallinen, perusteltu vastaus kieltäytymisestä. Kunnanhallituksen päätöksen (§ 113/2018) mukaan jatkuvista ja työllistävistä tietopyynnöistä kunta perii 100 € käsittelymaksun.

Tietosuojavaatimusten vuoksi henkilötietoja ei käsitellä sähköpostilla eikä puhelimitse.

Lisätietoa tietosuojasta voi tiedustella kunnan tietosuojavastaavalta liisa.alfthan@joutsa.fi tai puh. 040 358 0002.

Lisätietoa tietosuojasta