Kansalaisopisto

Puulan seutuopisto on Joutsan, Toivakan ja Kangasniemen kuntien alueella toimiva kansalaisopisto, joka tarjoaa mahdollisuuksia elinikäiseen itsensä kehittämiseen. Opistossa voi opiskella monia oppiaineita eri aloilta. Opisto tarjoaa myös taiteen perusopetusta musiikkikoulussa sekä taidekoulussa.

Puulan seutuopiston hallintoa varten opistolla on opistolautakunta. Opistolautakuntaan kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja heillä kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Opistolautakunta päättää:

  • opiston toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista
  • opiston työajoista, opetussuunnitelmasta ja vuokrattavista huonetiloista
  • kansalaisopistolle perittävistä opinto- ja muista maksuista
  • päättää kansalaisopiston opintoryhmän vähimmäisopiskelijamäärästä
  • kansalaisopiston oppilaan erottamisesta
  • lautakunnan ratkaisuvallan siirtämisestä viranhaltijalle