Pelastuslaitos ja nuohous

Palo- ja pelastustehtävistä huolehtii Joutsan kunnan alueella
Keski-Suomen pelastuslaitos.

Pelastustoiminnan tarkoituksena on pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuessa sekä rajoittaa onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja ja lieventää onnettomuuden seurauksia.

Joutsan paloasema sijaitsee osoitteessa Myllytie 3, Joutsa. Joutsan paloaseman yhteyshenkilöt ja yhteystiedot löydät tästä linkintä >>


Yleinen hätänumero
112

Myrkytystietokeskus
09 471 977

Päivystävä pelastusviranomainen
040 837 3012

Joutsan paloasema
Myllytie 3 19650 JOUTSA
Puh: 0400 345 337

Leivonmäen paloasema
Palotie 2
41770 Leivonmäk


Nuohous

HUOM! Piirinuohousjärjestelmä loppui 30.6.2019.

Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohoustyöstä. Tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet on yksilöitävä niin, että asiakas voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. 

Rakennuksen omistajien, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit pidetään sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti, nuohooja nuohoaa tulisijat ja savuhormit säännöllisesti, talotikkaat, kulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. 

Etsi lähin omanuohooja www.nuohoojat.fi