Hyvinvoinnin edistäminen

Kunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia. Hyvinvoinnin edistämisen työ pohjautuu kuntalakiin ja terveydenhuoltolakiin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuu kunnassa jakaantuu kaikkien hallinnonalojen kesken. Yhteistyötä tehdään myös mm. järjestöjen, seurakunnan, yksityisten toimijoiden ja valtion paikallisviranomaisten kanssa.

Hyvinvointityössä keskeinen toimija on monialainen ja -ammatillinen hyvinvointityöryhmä, jonka tehtävänä on hyvinvointia edistävien käytänteiden suunnittelu ja ohjaus sekä hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelmien laadinta. Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti laaditaan keväällä, jotta hallintokunnat voivat yhteistyössä toteuttaa hyvinvointia edistäviä hankkeita talousarvion laadinnassa. Kunnan hyvinvointityö on tiedolla johtamista sekä ennaltaehkäisevää työtä korostavaa.

Kunnan hyvinvointitehtävästä vastaavat kaikki kunnan hallinnonalat ja työtä koordinoidaan hyvinvointi- ja sivistysosastolla, hyvinvointikoordinaattorina Johanna Pajunen.

Hyvinvointiryhmän kokoonpano