Aikuis- ja perhesosiaalityö sekä toimeentulotuki

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Joutsan kunnan sosiaali- terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.


Aikuis- ja perhesosiaalityö on tarkoitettu yksilön ja perheen tueksi erilaisissa ongelmatilanteissa.

Aikuis- ja perhesosiaalityön tarpeen taustalla voi olla esimerkiksi työttömyys, päihdeongelmat, taloudelliset vaikeudet ja asumiseen liittyvät asiat. Työskentely on tavoitteellista ja kuntouttavaa toimintaa, jota tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiointi sosiaaliosastolle vain ajanvarauksella. Asiakkaat voivat varata ajan sosiaaliohjaajalle ja/tai sosiaalityöntekijälle.  Soittoaika omalle työntekijälle ma-pe klo 9-10.


Yhteystiedot:


Johtava sosiaalityöntekijä
puh. 040 358 0009


Sosiaalityöntekijä
puh. 040 176 8057


Sosiaalityöntekijä
puh. 040 663 3680
(lastensosiaalityö)


Sosiaaliohjaaja 
puh. 040 585 2644
(lapsiperheiden sosiaalityö)


Palveluohjaaja
puh. 040 680 3112


Perhetyöntekijä
puh. 040 352 9288 Yhteydenotto sosiaalipalveluun tuen tarpeen arvioimiseksi

Mikäli sinulla on huolta omasta tai läheisesi tuen ja avun tarpeesta, voit olla yhteydessä sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi alla olevalla lomakkeella. Yhteydenoton sosiaalihuoltoon voi tehdä joko puhelimitse suoraan sosiaalitoimistoon tai kirjallisesti alla olevalla lomakkeella. Yhteydenoton voi tehdä viranomainen, yksityishenkilö tai perhe itse. 

Viranomaisen tekemä yhteydenotto pyritään tekemään yhdessä perheen kanssa, mutta mikäli suostumusta ei saada ja lapsen etu sitä vaatii, on yhteydenotto sosiaalihuollon tarpeesta tehtävä salassapitosäännösten estämättä. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 35§).

Huoli-ilmoitus lomakkeella voit tehdä sosiaalihuoli-ilmoituksen sekä ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta.


Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki haetaan kunnasta, jota voit hakea perustoimeentulotuen yhteydessä, jolloin Kela siirtää hakemuksen kuntaan. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on voimassa oleva päätös Kelan myöntämästä perustoimeentulotuesta.  Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnettäessä asiakkaan tilanne selvitetään.  Täydentävään ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää harkinnalla sellaisiin erityisiinmenoihin, joita perustoimeentulotuessa ei huomioida.

Toimeentulotuen verkkoasiointi: www.kela.fi/asiointi


Lastensuojelu

Lastensuojelun tarkoituksena on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelun asiakkuus perustuu palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmaan. Lastensuojelutyöllä tuetaan vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.

Lastensuojeluasia tulee vireille kunnan sosiaalipalveluihin

  • hakemuksesta
  • kun lastensuojelun työntekijä on vastaanottanut pyynnön palvelutarpeen arvioimiseksi
  • kun lapsesta on tehty lastensuojeluilmoitus
  • kun lastensuojelun työntekijä on muutoin saanut tietää mahdollisesti lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta

Kiireellinen lastensuojelun tarve arvioidaan heti. Muissa tapauksissa sosiaalityöntekijä arvioi seitsemän arkipäivän kuluessa, ryhdytänkö palvelutarpeen arviointiin.

Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun sosiaalityöntekijä on tehnyt ratkaisun

  • Kiireellisestä lastensuojelutoimenpiteestä
  • Palvelutarpeen arvioinnin päätyttyä päätetään aloittaa asiakkuus

Palvelutarpeen arvio tehdään sosiaalipalveluissa kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Selvityksen tekemisen jälkeen huoltajalle ja lapselle ilmoitetaan lastensuojelun asiakkuuden jatkumisesta tai sen päättymisestä.


Perheoikeudelliset palvelut

Joutsan lastenvalvojan palvelut ovat siirtyneet Jyväskylän kaupungin perheoikeudellisiin palveluihin 1.1.2021 alkaen www.jyvaskyla.fi/lastenvalvoja.

Lastenvalvoja hoitaa isyyden ja äitiyden selvittämisen sekä lasten asumiseen, huoltajuuteen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyviä asioita. Lisäksi lastenvalvoja laatii olosuhdeselvityksiä riita-asioissa tuomioistuimille.

Joutsan kunta organisoi edelleen itse lasten valvotut tapaamiset sekä niiden valvonnan.

Perheoikeudelliset palvelut
Käynti- ja postiosoite Väinönkatu 6, 3.kerros 40100 Jyväskylä
Palveluohjaus ma ja to klo 9-10 ja ti klo 12-15, p. 014 266 3993
Puhelinneuvonta ti klo 13-15, ke klo 10-12 ja pe klo 10-11, p. 014 266 7011
Chat-palvelu (asiakaspalvelu) ma klo 15-17

Ajanvaraus lastenvalvojalle
Lastenvalvojalle varataan aika soittamalla lapsen asuinalueen mukaan soittoaikana. Myös verkossa Hyvis.fi -sivuston kautta voit varata aikoja rajoitetusti. Lastenvalvojien soittoajat ma ja to klo 9-10.
Alue 4: Haukkala, Keljo, Keljonkangas, Keltinmäki, Kukkumäki, Kypärämäki, Köhniö, Mattilanpelto, Mustalampi, Myllyjärvi, Mäyrämäki, sekä Joutsa ja Luhanka, p. 014 266 3511.

Verkossa varattavat ajat (Hyvis.fi)
Varatessaan aikaa asiakas täyttää varausta koskevat esitiedot ja valitsee vapaista ajoista sopivan. Sähköisesti varatusta ajasta asiakas saa tekstiviestimuistutuksen varaajan puhelinnumeroon.
Kirjaudu Hyviksen ajanvaraukseen


Koulukuraattori

Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaiden, huoltajien, opettajien sekä tarvittaessa koulun ulkopuolisten viranomaisten kanssa. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos oppilaalla on pulmia koulun käynnissä, kaverisuhteissa, tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat koulun käyntiin. Pulmiin etsimme ratkaisuja yhdessä keskustellen, joten huoltaja/huoltajat voivat olla tarvittaessa läsnä kuraattorin tapaamisella.

Oppilaalle voi varata ajan kuraattorilta joko oppilas itse tai hänen huoltajansa. Myös opettaja ja kouluterveydenhoitaja voivat varata ajan oppilaalle.

Koulukuraattori työskentelee Joutsan yhtenäiskoululla ajanvarauksella pääsääntöisesti maanantaisin ja torstaisin aamupäivän aikana klo 8-12. Ajanvaraukset puhelimitse numerosta 040 670 0374 tai Wilman kautta.