Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta opastaa, neuvoo ja valvoo kunnan alueella tapahtuvasta rakentamisesta. Rakennusvalvonta huolehtii yleisen edun huomioon ottamista ja tarkoituksena on valvoa, että rakentaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa ja –asetuksessa asetetut vaatimukset.Tavoitteenamme on ketterä ja mutkaton lupaprosessi rakennushankkeeseen ryhtyvälle.


Toiminnan sujuvuuden vuoksi pyydämme hoitamaan asioinnin Lupapiste-palvelun kautta.
Mikäli naapurien kuuleminen jätetään rakennusvalvonnan tehtäväksi, luvan käsittelyaika pitenee.
Neuvontapyynnöt käsitellään saapumisjärjestyksessä ja jos tarvetta tapaamiselle on tästä sovittava ennakkoon puhelimitse tai sähköpostilla suoraan viranhaltijan kanssa.


Kaikki lupakäsittelyä, neuvontaa ja ohjausta koskeva viranomaisasiointi voidaan hoitaa sähköisesti.

Siirry tästä sähköiseen asiointiin:

linkki lupapiste.fi rakennuslupien sähköinen haku
Rakennuslupien sähköinen haku lupapiste.fi

Lupahakemuksia on edelleenkin mahdollista toimittaa paperisena, mutta veloitamme paperisen hakemuksen käsittelystä rakennusvalvontamaksujen mukaisen digitointimaksun.

Yhteystiedot:

Rakennustarkastaja
Arttu Mönkölä
puh. 040 064 9224
arttu.monkola@joutsa.fi


Lupasihteeri
Sirpa Haara
puh. 040 120 8996
sirpa.haara@joutsa.fi


AJANKOHTAISTA

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Joutsan kunnan Tekninen lautakunta on päättänyt asettaa 29.4.2020 §39 rakennusjärjestysluonnoksen yleisesti nähtäville.

Rakennusjärjestyksen uudistamista koskeva luonnosaineisto on nähtävillä  24.6. – 23.7.2020.

Mahdolliset mielipiteet rakennusjärjestyksen luonnokseen liittyen tulee jättää kirjallisesti nähtävillä oloajan kuluessa viimeistään 23.7.2020 osoitteeseen Joutsan kunta, Länsitie 5, 19650 Joutsa, sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@joutsa.fi.


Rakennusvalvonnan lomakkeet


Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksat


Rakennusrekisterit, kaavamääräykset ja karttapalvelu

Linkistä pääset suoraan karttapalveluun ja saat sen avautumaan koko näytössä: https://kartta.joutsa.fi


Lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslaki finlex