Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta opastaa, neuvoo ja valvoo kunnan alueella tapahtuvasta rakentamisesta. Rakennusvalvonta huolehtii yleisen edun huomioon ottamista ja tarkoituksena on valvoa, että rakentaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa ja –asetuksessa asetetut vaatimukset.Tavoitteenamme on ketterä ja mutkaton lupaprosessi rakennushankkeeseen ryhtyvälle.


Kaikki lupakäsittelyä, neuvontaa ja ohjausta koskeva viranomaisasiointi voidaan hoitaa sähköisesti.

Siirry tästä sähköiseen asiointiin:

linkki lupapiste.fi rakennuslupien sähköinen haku
Rakennuslupien sähköinen haku lupapiste.fi

Lupahakemuksia on edelleenkin mahdollista toimittaa paperisena, mutta veloitamme paperisen hakemuksen käsittelystä rakennusvalvontamaksujen mukaisen digitointimaksun.

Yhteystiedot:

Rakennustarkastaja
Arttu Mönkölä
puh. 040 064 9224
arttu.monkola@joutsa.fi


Lupasihteeri
Sirpa Haara
puh. 040 120 8996
sirpa.haara@joutsa.fi


AJANKOHTAISTA

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Joutsan kunnan Tekninen lautakunta on päättänyt asettaa 29.4.2020 §39 rakennusjärjestysluonnoksen yleisesti nähtäville.

Rakennusjärjestyksen uudistamista koskeva luonnosaineisto on nähtävillä  24.6. – 23.7.2020.

Mahdolliset mielipiteet rakennusjärjestyksen luonnokseen liittyen tulee jättää kirjallisesti nähtävillä oloajan kuluessa viimeistään 23.7.2020 osoitteeseen Joutsan kunta, Länsitie 5, 19650 Joutsa, sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@joutsa.fi.


Rakennusvalvonnan lomakkeet


Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksat


Rakennusrekisterit, kaavamääräykset ja karttapalvelu

Linkistä pääset suoraan karttapalveluun ja saat sen avautumaan koko näytössä: https://kartta.joutsa.fi


Lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslaki finlex