Kunta kerää tietoja kompostirekisteriä varten

Joutsan kunta on alkanut kerätä kiinteistönomistajilta tietoja kompostirekisteriä varten. Jätelain uudistuksen myötä biojätteelle on tullut aiempaa tiukemmat erilliskeräysvelvoitteet, ja sen myötä jätehuoltoviranomaisen on jatkossa pidettävä alueellaan kompostirekisteriä, johon merkitään biojätettä kompostoivat kiinteistöt. Tietojen ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia asuinkiinteistöjä, myös vapaa-ajan kiinteistöjä.

Tietojen ilmoittaminen tapahtuu lomakkeella, jonka kiinteistönomistaja voi täyttää kunnan nettisivuilla. Mikäli nettisivujen kautta ilmoittaminen ei onnistu, paperilomakkeita on saatavilla kunnan asiointipisteessä ja kirjastossa. Tarvittaessa lomake voidaan myös pyynnöstä postittaa kotiin.

Ensi vuoden puolella on tarkoitus tarkastella, minkä verran vastauksia on saatu näillä konsteilla. Niiden kohdalla, jotka eivät ole vastausta lähettäneet, tulee kyseeseen asian tiedustelu kirjeitse. Kompostirekisteri on tarkoitus saada mahdollisimman kattavaksi ensi vuoden aikana. Mahdollisista kompostitarkastuksista päätetään myös tulevana vuonna.

Komposti-ilmoituksessa kysellään kiinteistön tietoja kuten asukkaiden lukumäärää, kiinteistön käyttöä ja rakennustyyppiä sekä sitä, miten kiinteistöllä syntyvä hyötyjäte, sekalainen yhdyskuntajäte sekä biojäte mukaan lukien puutarhajäte käsitellään. Lisäksi kysellään mm. kompostorin tarkempia tietoja ja sitä, kuka biojätteen käsittelystä vastaa. Mikäli rekisteriin aiemmin ilmoitettuihin tietoihin tulee muutoksia, on kiinteistönomistajan ilmoitettava niistä kunnalle.

Lomakke löytyy kunnan nettisivuilta Asioi verkossa -sivulta.

Tarvittaessa sinua autetaan kirjastossa ja kunnan asiointipisteellä. Mikäli haluat, että kompostointi-ilmoitus postitetaan Sinulle, voit olla yhteydessä tekniseen toimistoon p. 040 120 8996.