Maahanmuuttovirasto perustaa 16 uutta vastaanottokeskusta – Kotokunta Oy avaa Keski-Suomen hyvinvointialueen vastaanottokeskuksen Joutsaan

Kotokunta Oy on voittanut Maahanmuuttoviraston kilpailutuksessa 15 vastaanottokeskusaluetta. Nyt toteutettu ensimmäisen vaiheen kilpailutus on koskenut vastaanottokeskuksia kahdeksalla hyvinvointialueella: Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Lappi, Päijät-Häme, Kanta-Häme ja Pirkanmaa. Jokaisella alueella on kilpailutettu kahden vastaanottokeskuksen toiminta.

Joutsan vastanottokeskuksen paikkamäärä on 300. Yksikön on tarkoitus aueta joulukuun alussa.

Vastaanottokeskusten asiakkaita ovat turvapaikanhakijat ja tilapäistä suojelua hakevat ja saavat. He asuvat vastaanottokeskuksen hankkimissa asunnoissa ja saavat omasta keskuksesta vastaanottopalvelut, kuten sosiaali- ja terveyspalveluita ja tarvittaessa vastaanottorahaa. Vastaanottokeskuksen asiakkaat voivat halutessaan järjestää myös majoituksensa itse.

Tällä hetkellä Suomessa on toiminnassa 83 vastaanottokeskusta. Vastaanottojärjestelmässä on kirjoilla noin 40 000 asiakasta. Suurin osa on Ukrainasta paenneita.

”-Joutsa on hyvin luonnollinen valinta meille. Yhteistyö, ratkaisukeskeisyys ja suhtautuminen asiaamme on alkukeskusteluista alkaen ollut hyvää ja haluankin kiittää jo tässä vaiheessa Joutsan kunnan edustajia. Toivoisimme, että meitä ei lainkaan tarvittaisi, mutta niin kauan kuin apua kaivataan, olemme käytettävissä, toteaa Kotokunta Oy:n toimitusjohtaja Juhani Pälve.”

”Joutsan kunta on käynyt keskusteluja hyvässä yhteistyössä Kotokunta Oy:n kanssa. Joutsassa on aikaisemmin toiminut vastaanottokeskus, joten kunnalla on kokemusta esimerkiksi opetuksen järjestämisestä. Joutsalaiset suhtautuvat myönteisesti vastaanottokeskuksen perustamiseen ja ovat avoimia uusille asukkaille. Kunta avustaa asuntojen hankkimisessa yksityisiltä markkinoilta ja on varannut vuokra-asuntoyhtiön asunnot vastaanottokeskukselle, kertoo kunnanjohtaja Harri Nissinen.”


-Asuntoja olemme saaneet hyvin käyttöömme ja nyt rekrytoimme koko yksikön työvoiman, kymmenkunta henkilöä. Vastaanottokeskustyöstä kiinnostuneiden kannattaakin seurata työpaikkailmoituksia. Osa työpaikoista on jo saatu täytettyä, mutta vielä on tarvetta erityisesti sosiaali- ja terveystiimissä sosionomeille ja sairaanhoitajille, kertoo vastaanottokeskuksen johtajana aloittava Noora Turunen.


Työhön liittyvät kysymykset: info@kotokunta.fi

Lisätietoa :                                             

Toimitusjohtaja Juhani Pälve                             Kunnanjohtaja Harri Nissinen

044 029 0381                                                    050 654 35

juhani.palve@kotokunta.fi                                  harri.nissinen@joutsa.fi