Alueellinen Nelinvoimaa työllisyyskatsaus 23.11.2021

Työllisyyden kehittymisen seurantaa lähes kahden vuoden ajalta

Olemme seuranneet koko PKE-hankkeen ajan työllisyyden kehittymistä alueella. Alkuvuoden -20 osalta oltiin vielä ns. normiolosuhteissa, mutta jo muutamassa kuukaudessa luvut kohosivat ennätyskorkeiksi koronan takia.

Pahin tilanne oi huhtikuun lopussa 2020, kun Hartolassa työttömiä työnhakijoita oli 17,7 % koko työvoimasta, Joutsassa ja Sysmässä osuus oli 15,4 % ja Pertunmaalla 11,9 %.

Tilanne valoisampi kuin ennen korona-aikaa

23.11.21 julkaistun TEM työllisyyskatsauksen mukaan, työttömyysaste on vakiintunut alueella. Työttömyysluvuissa ollaan selvästi alle ennen korona-ajan tilannetta kaikissa muissa kunnissa, paitsi Pertunmaalla. Pertunmaa on mukana Etelä-Savon työllisyyden kuntakokeilussa.

Pidemmän ajan vertailussa myönteisin kehitys on tapahtunut Hartolassa ja Joutsassa sekä myös Sysmässä ollaan alhaisemmissa luvuissa kuin ennen koronaa.

  • Lyhyemmän ajan vertailussa työhakijoiden määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia.
  • Työttömien määrä työvoimasta oli Hartolassa 10 % (+0,4), Joutsassa 8,2 % (-0,2), Pertunmaalla 10,3 % (+0,6) ja Sysmässä 9,9 % (-0,5)
  • Maakunnittain työttömien prosenttiosuus: Etelä-Savo 9,8, Häme 11,2 ja Keski-Suomi 11,4.

Työnhakijoiden rakenne alueella

Nuorten alle 25-vuotiaiden työllisyystilanne on kohentunut syksyn aikana kaikissa muissa kunnissa, paitsi Pertunmaalla.

  • yli 25-vuotiaiden osuus kaikista työttömistä työnhakijoista Pertunmaalla 10,1 % ja Joutsassa 7,8 %. Hartolassa ja Sysmässä alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita on alle 5hlö.

Alueen työnhakijoista suurin osa on yli 50-vuotiaita, erityisesti painotus näkyy Sysmässä

  • yli 50-vuotiaiden osuus kaikista työnhakijoista oli Sysmässä 76 % (+0,3), Joutsassa 57 % (-0,4), Pertunmaalla 57 % (+0,3) ja Hartolassa 53 % (+-0).

Pitkäaikaistyöttömien osuus työnhakijoista on laskenut Hartolassa, Joutsassa ja Sysmässä, mutta Pertunmaalla tilanne on huonontunut merkittävästi.

  • pitkäaikaistyöttömien osuus Hartolassa 44 % (-3), Joutsassa 35 % (-2), Pertunmaalla 44 (+7) ja Sysmässä 44 % (-1)

Avoimena olevien työpaikkojen määrä vähentynyt

Avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt koko alueella. Lokakuun lopussa työpaikkoja TE-palvelussa neljän kunnan alueella yhteensä 86. 

Avoimet työpaikat ja muutos edelliseen kuukauteen

  • Hartola 21 (+3), Joutsa 44 (+2), Pertunmaa 9 (-7) ja Sysmä 12 (-15).