Esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen 12.-23.2.2024

Esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan Joutsassa 12.-23.2. Vuonna 2017 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2024 ja vuonna 2018 syntyneet lapset aloittavat esiopetuksen.

Ilmoittautuminen 1. luokalle (synt. v. 2017) tapahtuu Wilman kautta. Lisätietoja ilmoittautumisesta kouluilta, yhteystiedot kunnan verkkosivuilla www.joutsa.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus

Ilmoittautuminen esiopetukseen (synt. v. 2018) tapahtuu kunnan verkkosivuilta www.joutsa.fi/kunta-ja-hallinto/asioi-verkossa löytyvällä lomakkeella ”Ilmoittautuminen esiopetukseen”.

Huom. Mikäli huoltaja ilmoittaa lapsen toisen kunnan oppilaitokseen oppilaaksi, pyydetään tästä ilmoittamaan koulutoimistoon p. 040 358 0008, koska oppivelvollisen asuinkunnan tulee valvoa oppivelvollisuuden suorittaminen (perusopetuslaki 26 §).

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan 4 kk ennen hoidon alkamista. Hakeminen tehdään eDaisy -asiointijärjestelmän kautta: https://joutsa.daisynet.fi/eDaisy. Samoin haetaan esioppilaiden täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityiset perhepäivähoitajat ovat lain mukaan velvollisia ilmoittamaan toiminnastaan kunnalle, Joutsassa varhaiskasvatustoimistoon p. 040 821 7176.