Esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Joutsassa ajalla 13.2.-23.2.2023

Vuonna 2016 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2023 ja vuonna 2017 syntyneet lapset aloittavat esiopetuksen.

Ilmoittautuminen 1. luokalle (synt. v. 2016) tapahtuu Wilman kautta. Lisätietoja ilmoittautumisesta kouluilta, yhteystiedot kunnan verkkosivuilla www.joutsa.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus

Ilmoittautuminen esiopetukseen (synt. v. 2017) tapahtuu kunnan verkkosivuilla www.joutsa.fi/kunta-ja-hallinto/asioi-verkossa. Lomakkeella ”Ilmoittautuminen esiopetukseen”.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa mukana olevista v. 2017 syntyneistä lapsista ei tarvitse täyttää uutta esiopetushakemusta.

Mikäli huoltaja ilmoittaa lapsen toisen kunnan oppilaitokseen oppilaaksi, pyydetään tästä ilmoittamaan koulutoimistoon p. 040 358 0008, koska oppivelvollisen asuinkunnan tulee valvoa oppivelvollisuuden suorittaminen (PoL 26 §).

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan 4 kk ennen hoidon alkamista.

Hakeminen tehdään eDaisy -asiointijärjestelmän kautta: https://joutsa.daisynet.fi/eDaisy.
Samoin haetaan esioppilaiden täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityiset perhepäivähoitajat ovat lain mukaan velvollisia ilmoittamaan toiminnastaan kunnalle,
Joutsassa varhaiskasvatustoimistoon p. 040 821 7176.

                                                                                     Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta