Haittalintujen vähentäminen Joutsan kunnan alueelta

Joutsan kunta on päättänyt teknisen lautakunnan päätöksellä aloittaa projektin, jossa pyritään haittalintujen vähentämiseen Joutsan kunnan alueella. Projektiin saavat osallistua kaikki ne tahot, jotka kokevat haittalinnut ongelmaksi. Palvelu on maksullinen.

Kunta toimii projektin koordinaattorina ja ottaa vastaan ilmoituksia mahdollisista ongelmista. Ongelmista tulee ilmoittaa osoitteeseen kirjaamo@joutsa.fi.

Haittalintujen poistamisesta tehdään erillinen sopimus kiinteistönomistajien kanssa. Ennakkoilmoitus tarkentuu sopimukseksi siinä vaiheessa, kun yksityishenkilöiden ja yritysten tarkka määrä on tiedossa. Tällöin selviää myös tarkka kokonaiskustannus.

Kustannusarvio on tällä hetkellä 20,00 – 50,00 € / lintu alv 24 %

Kaikki ongelmat tulee ilmoituksessa perustella.

Ilmoituksesta tulee ilmetä vähintään seuraavat asiat:
• Ilmoittajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• Sijainti missä haittalintuongelmaa on havaittavissa
• Miten haittalintuongelma on havaittavissa
• Onko ennakoivia toimenpiteitä tehty
• Mahdollisia muita tietoa (vapaaehtoinen)