Haku Valtti-ohjelmaan auki: Valtti toimii harrastuksen pariin saattajana erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle

Haluatko löytää itsellesi liikuntaharrastuksen Valtin avulla?
– Haku Valtti-ohjelmaan on auki 1.3.–30.4.2020

Valtti-ohjelmassa henkilökohtainen ohjaaja eli Valtti toimii harrastuksen pariin saattajana erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle. Valtti-ohjelmaan voivat hakea mukaan 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Hakuvaiheessa etusijalla ovat ne, joilla ei vielä ole liikuntaharrastusta tai jotka eivät vammansa tai pitkäaikaissairauden takia tiedä mitä voivat harrastaa tai mikä liikuntamuoto sopii omalle toimintakyvylle.
Valtit ovat pääasiassa kuntoutus- ja liikunta-alan opiskelijoita. Valttina toimiminen kerryttää opiskelijalle opintopisteitä ja suurin osa suorittaa Valttina toimimisen opinnoissaan syksyllä 2020, jolloin liikuntakokeilut pääasiassa toteutetaan.
Valtti toimii ohjattavansa liikuntakaverina, ohjaajana, tukihenkilönä ja neuvonantajana.
Ohjelma etenee siten, että hakuajan jälkeen muodostetaan Valtti-parit. Jos Valtti löytyy, hän ottaa yhteyttä ohjattavaansa viimeistään syyskuun aikana. Valtti tutustuu ensin ohjattavaansa ja laatii vähintään neljän kerran liikuntakokeilusuunnitelman.
Kokeilujaksot dokumentoidaan valokuvin ja harrastekokeilupäiväkirjaan. Niitä hyödynnetään viimeisellä tapaamiskerralla, kun mietitään, mikä onnistui ja miten harrastusta voisi jatkaa. Tavoitteena on löytää liikunnallinen harrastus.
Perheet vastaavat itse ohjattavan liikuntakokeilujen kuluista, avustajasta, osallistujan vakuutuksesta ja matkoista harrastuspaikalle.
Lisätiedot: Paralympiakomitea, lasten ja nuorten liikunnan suunnittelija Nina Peltonen, nina.peltonen@paralympia.fi, puh. 050 400 1532
Haku Valtti-ohjelmaan on auki 1.3.–30.4.2020 osoitteessa
www.paralympia.fi