Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan päätöksiä (12.5.) varhaiskasvatukseen

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta on kokouksessaan 12.5.2020 päättänyt mm. seuraavaa:

  • Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää, että 14.5. – 31.7.2020 välisenä aikana perheille hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa lapsen poissaolo varhaiskasvatuksesta silloin, kun lasta hoidetaan kotona ja poissaolosta on ilmoitettu varhaiskasvatuksen järjestäjälle viimeistään viikkoa ennen poissaolon alkamista.
  • Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy alustavat sulkuajat esitetyn mukaisesti. Lasten todellisen hoidontarpeen selvittyä varhaiskasvatuksen esimies voi tehdä muutoksia esitettyihin sulkuaikoihin käytettävissä olevien resurssien mukaan. (alustavat sulkuajat alla)
  • Koskikaran ryhmäperhepäiväkoti 29.06. – 02.08.2020
  • Keltasirkun ryhmäperhepäiväkoti 19.06. – 02.08.2020
  • Varalan ryhmäperhepäiväkoti 01.07. – 02.08.2020
  • Päiväkoti Esikot 01.06. – 02.08.2020
  • Päiväkoti Koivukumpu päivystävä yksikkö 19.06. – 21.06.2020
  • Perhepäivähoidon vapaapäiviä ja vuosilomia keskitetään ajalle 01.06. – 02.08.2020