Hyvinvointialue: palveluiden myöntämisperusteet yhtenäistyvät

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimen palveluista. Tehtävänä on järjestää palvelut tasalaatuisesti ja yhdenvertaisesti jokaiselle keskisuomalaiselle. Palvelujen tarjonta yhtenäistyy, jotta ne ovat kaikille samanlaiset. 

Hyvinvointialue on laatinut asiakastiedotteet palveluittain niille asiakkaille, joiden palveluiden myöntämisperusteet yhtenäistyvät vuoden 2023 aikana.  

Asiakaskirjeet