Joutsan kunnalle myönnettiin avustusta koululaisten harrastamisen edistämiseen

Joutsan kunta sai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta avustusta Harrastamisen Suomen mallin paikalliseen toteutukseen 12 000 euroa. Avustus kattaa 70% hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeella jatketaan koulupäivän yhteydessä toteutettua harrastustoimintaa perusopetuksen oppilaille. Toiminta myös mahdollistaa paikallisille harrastustoiminnan järjestäjille omien harrastusten esittelyn sekä uusien harrastajien innostamisen. Erityisesti yläkouluikäisten oppilaiden vähäisempään harrastamiseen on kuluvalla hankekaudella saatu positiivia tuloksia ja osallistumisprosenttia kasvatettua, ja tätä työtä aiotaan jatkaa myös ensi vuonna. Joutsan kunnassa on järjestetty Harrastamisen Suomen mallin mukaista toimintaa vuodesta 2021 alkaen.