Joutsan kunnanhallituksen päätöksiä maanantain 10.6.2024 kokouksesta

Joutsan kunnanhallitus kokoontui maanantaina 10.6. Alta voit lukea yhteenvetoa päätöksistä. Kokouspöytäkirja julkaistaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen nettisivuillamme. www.joutsa.fi/kunta-ja-hallinto/esityslistat-poytakirjat/

Maaseututoimen yhteistyösopimus
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy kuntien välisen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan sopimuksen 1.1.2025 alkaen.

Koy Reposen hallitusvalinnat
Kunnanhallitus päätti nimetä Arto Höltän ehdokkaaksi Koy Reposen hallitukseen.
Keski-Suomen kunnanjohtajien opintomatka Kunnanhallitus päätti myöntää kunnanjohtajalle luvan virkamatkalle Tanskaan 2.-4.10.2024 siten, että kunnanhallitus edellyttää matkakertomusta tiedoksi matkasta.

Varhaiskasvatusmaksujen hallintoriita-asia
Kunnanhallitus päätti, että Joutsan kunta saattaa vireille hallintoriitahakemuksen mukaisen asian hallinto-oikeuteen yhdessä Jyväskylän kaupungin jättämällä hakemuksella. Kunnanhallitus valtuutti Jyväskylän kaupungin toimialajohtaja Eino Leisimon tekemään tarvittavat teknisluonteiset täydennykset ja muutokset ennen sen jättämistä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle sekä täydentämään hakemukseen yhtyvät kunnat sekä käyttämään asiassa puhevaltaa.

Hallinto-oikeuden lausuntopyynnöt khall § 99, § 100 ja § 101
Kunnanhallitus päätti lähettää Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle esittelyn mukaiset lausunnot.

Ohjeistus Koy Leivonmäen yritystalon hallitusvalintoihin
Kunnanhallitus päätti ehdottaa Timo Hännikäistä ja Saku Kaistista Koy Leivonmäen yritystalon hallitukseen.

Lisätietoa päätöksistä
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen
Kunnanjohtaja Harri Nissinen
Talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen
Asioiden valmistelijat