Keski-Suomen hyvinvointialueen uusien verkkosivujen rakentaminen etenee

Uudistunut hyvaks.fi on tarkoitus avata loppuvuodesta. Sivustolle kootaan kaikki Keski-Suomen hyvinvointialueen tarjoamat palvelut sekä asiointikanavat. Siirtymäaikana alkuvuodesta tiedot löytyvät kuitenkin myös vanhoista tutuista paikoista.

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen koko Keski-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Nämä palvelut tullaan kokoamaan hyvinvointialueen uusille verkkosivuille, jotka löytyvät jo valmisteluvaiheesta tutuksi tulleesta hyvaks.fi-osoitteesta. 

Tavoitteena on saada kaikki hyvinvointialueen palvelut sekä asiointikanavat lisättyä uusille hyvaks.fi -verkkosivuille joulukuun 2022 aikana. Samalla kuvauksia päivitetään keskenään samankaltaisiksi ja lisätään valtakunnalliseen suomi.fi -palveluun. Kokonaisuus on valtava, sillä hyvinvointialueelle siirtyviä palveluja ja asiointikanavia on useita satoja. 

Sivuston suunnittelussa on hyödynnetty parhaita esimerkkejä eri organisaatioiden verkkosivustoista sekä hyödynnetty myös asiakastietoa, jonka perusteella eri sivustoja on rakennettu. Pyörää ei ole tarpeettomasti lähdetty keksimään uudelleen.  

Palveluiden ja asiointikanavien lisäksi hyvinvointialueen verkkosivuilta tulee löytymään esimerkiksi asiakasmaksuihin ja asiakkaan oikeuksiin liittyvää tietoa, kehittämishankkeet sekä innovointi, rekrytointisivut sekä tietoa hyvinvointialueesta, sen taloudesta ja strategiasta.  

Tieto siirtymävaiheessa sekä hyvinvointialueen että kuntien ja organisaatioiden sivuilla 

Alkuvuonna 2023 tieto palveluista sekä asiointikanavista tulee löytymään myös vanhasta tutusta paikasta kuntasi tai muun palvelua tarjoavan organisaation verkkosivuilta. Tieto tullaan keskittämään hyvinvointialueen verkkosivuille ja suomi.fi:hin. Jatkossakin kuntien sivuilla tullaan säilyttämään ohjaus hyvinvointialueen sivuille. Kuntien verkkosivupäivittäjille tullaan toimittamaan aiheesta valmiit ohjetekstit. 

Hyvinvointialueelle siirtyvistä kokonaisuuksista Sairaala Nova sekä pelastustoimi jäävät toistaiseksi omille verkkosivuilleen. Siirtymän helpottamiseksi Sairaala Novan verkkosivujen sisällön siirtäminen hyvaks.fi -sivustolle tapahtuu alkuvuoden 2023 aikana. 

Keski-Suomen pelastuspalvelut puolestaan liittyvät loppuvuodesta 2022 valtakunnallisen pelastustoimi.fi -verkkosivuston alle. Pelastustoimi.fi on ollut rakenteilla jo ennen hyvinvointialuelakien läpimenoa kesällä 2021. Kahden perättäisen sivustouudistuksen tekeminen perätysten ei ole pelastuspalveluiden osalta tässä vaiheessa mielekästä, joten ne löytyvät myös vuonna 2023 pelastustoimen omilta sivuilta. Pelastustoimeen sisältöihin tullaan kuitenkin rakentamaan selkeät ohjeistukset hyvinvointialueen uusille verkkosivuille.  

Hyvinvointialueen digitaalinen lippulaivatuote omaks.fi, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus palvelee vuoden vaihteen jälkeenkin omana asiointikanavana. Samaten hyvinvointialueen verkkosivuille koostetaan myös muut hyvinvointialueelle siirtyvät digitaalisen asioinnin kanavat.  

Verkkosivujen valmistelun tarkoituksena on varmistaa omalta osaltaan turvallista siirtymää hyvinvointialueelle. Ensi vaiheessa keskitytään siihen, että verkkosivulta löytyvät palvelut ja yhteystiedot. Jatkossa hyvaks.fi:tä on tarkoitus kehittää muun muassa rakentamalla omia sivustojaan eri kohderyhmille ja tuottamalla hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistäviä teemasivuja. Sivuston on tarkoitus myös omalta osaltaan edistää sujuvia palvelupolkuja Keski-Suomessa ja yhdistää hyvinvointialueen tarjoamia palveluja kuntien, Kelan, seurakuntien ja järjestöjen palveluihin ja niiden tarjoamaan tukeen, jotta apua tarvitseva löytää helposti häntä parhaiten palvelevan kokonaisuuden. Hyvaks.fi:n on tarkoitus myös tarjota mahdollisuuksia osallistumiseen ja vaikuttamiseen. 

Sivusto rakennetaan mahdollisimman selkeäksi ja saavutettavaksi. Käytetty kieli on mahdollisimman yksinkertaista ja saavutettavuuden periaatteet on otettu huomioon sisällöissä ja visuaalisessa ilmeessä. Sivustolle on tarkoitus myös toteuttaa laajempi saavutettavuusauditointi ensi vuoden aikana. Alkuvaiheessa sivusto on suomenkielinen, mutta keskeisimmät palvelut ja yhteystiedot löytyvät myös englannin kielellä. 

Asiantuntijoita ja asukkaita kuunnellen 

Asiakkailta kerätään palautetta sivukohtaisesti, joten yksittäistä sivua tai palvelua koskeva kehitysehdotus saadaan välittömästi ohjattua oikeille ihmisille. Lisäksi sivustosta tullaan keräämään laajemmalla palautekyselyllä, jolla kerätään palautetta asukkailta, asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä. 

Lisätietoja 

  • Iiro Vuori, verkkoviestinnän asiantuntija, iiro.vuori(at)jyvaskyla.fi, p. 040 558 3343
  • Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, hanne.joenaho(at)seututk.fi, p. 050 319 8098 
  • Tero Manninen, viestinnän ja osallisuuden vastuuvalmistelija, projektipäällikkö, tero.manninen(at)hyvaks.fi, p. 040 7071508