Joutsan kunta mukana Koko Keski-Suomi säästää energiaa! -kampanjassa

Osallistumme valtakunnalliseen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan yhdessä kaikkien muiden Keski-Suomen kuntien kanssa. Kampanja käynnistetään maakunnan kaikissa kunnissa Energiansäästöviikolla 10.–16.10.2022.

Energiansäästöviikko on valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan valtakunnallinen vuosittain järjestämä kampanja, jolla edistetään energiansäästöön ja kestävään kulutukseen liittyvää tekoja ja yleistä tietoisuutta. Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat aiheuttaneet laajoja vaikutuksia energian saatavuuteen ja hintaan. Paitsi Suomessa, myös koko Euroopassa etsitään nyt tehokkaita ja nopeavaikutteisia keinoja energiansäästöön ja samalla fossiilisista energialähteistä irtautumiseen. Siksi vuodesta 1996 asti vietetty teemaviikko onkin tänä vuonna aivan erityisen ajankohtainen. Tärkeän asian esillä pitämistä jatketaankin koko lämmityskauden jatkuvassa energiansäästökampanjassa.

Energiansäästöviikko haastaa tarttumaan energiatekoihin

Tulevan Energiansäästöviikon aikana muun muassa kunnan työpaikoilla, yrityksissä ja kouluissa pidetään teemaan liittyviä tietoiskuja ja haasteita.

Katso myös Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 ja Motivan energiansäästöviikon verkkosivut.

Kaikki kuntalaiset haastetaan jatkamaan energiansäästämistä myös teemaviikon jälkeen. Tulevalle lämmityskaudelle ajoittuvassa energiansäästökampanjassa kannustetaan tekemään nopeavaikutteisia ja konkreettisia energiansäästötoimia. Tavoite on kaikille yhteinen kotona, liikenteessä, työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Määrätietoisilla toimenpiteillä ja osallistumisella on nyt suuri merkitys.

Energiatekoja ovat esimerkiksi:

  • Huonelämpötilan laskeminen
  • Nopea suihkussa käyminen
  • Led-valojen käyttäminen
  • Ilmastoystävällisen ruuan käyttäminen
  • Hävikkiruuan välttäminen
  • Kierrätystuotteiden hankkiminen ja omien tavaroiden kierrättäminen
  • Työmatkaliikunta
  • Joukkoliikenteen ja kimppakyytien suosiminen
  • Energiakulutuksen seuranta ja kulutuspiikkien välttäminen

Katso laajempi vinkkilista Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartan verkkosivulta.

Mikä voisi olla teidän perheenne, yrityksenne tai yhteisönne oma energiateko?
Ota haaste vastaan ja ilmoita energiateko verkkolomakkeella. Kolme keskisuomalaista energiatekoa palkitaan energiaa säästävillä palkinnoilla. Energiatekoja käytetään esimerkkeinä ilmastoviestinnässä.


Kunnan tiedote kampanjaan osallistumisesta (3.10.2022)

Joutsan kunta mukana Koko Keski-Suomi säästää energiaa! -kampanjassa

Joutsan kunta osallistuu valtakunnalliseen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan yhdessä muiden Keski-Suomen kuntien kanssa. Kampanja käynnistetään energiansäästöviikolla 10.-16.10.2022. Energiansäästöviikko on valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan valtakunnallinen vuosittain järjestämä kampanja, jolla edistetään energiansäästöön ja kestävään kulutukseen liittyvää tekoja ja yleistä tietoisuutta.

Joutsan kunta haastaa paikalliset yritykset mukaan kampanjaan. Yrittäjäyhdistyksille onkin lähtenyt sähköpostitse haaste, jonka mukana on vinkkejä energiansäästökampanjaan osallistumisesta. Lisäksi Joutsan koulut on haastettu mukaan. Tavoitteena on, että jokainen luokka pitää viikon aikana yhden oppitunnin käyttämättä mitään sähkölaitteita. Lisäksi yhtenäiskoulun ymppäraati tulee pitämään viikon aikana tietoiskuja ja kyselyitä energiansäästöstä eri luokka-asteille.

Koulun keittiöllä on jo vuoden alusta alkaen jo kiinnitetty erityistä huomiota energiankulutukseen. Tästä käytännön esimerkkeinä lämpöaltaiden päälle laittaminen myöhemmin, uunien tyhjäkäynnin välttäminen, vain täysien tiskikorien peseminen ja hävikkiruuan seuranta.

Kunta haastaa myös kuntalaiset osallistumaan energiansäästötalkoisiin. Kunnan some-kanaviin tulee viikon ajan käytännön helppoja vinkkejä energiansäästöön. Hyödyllisiä energiatekoja löytyy jo kunnan nettisivuilta asiaa koskevasta uutisesta.

Kunta itse osallistuu haasteiden ja vinkkien lisäksi energiansäästökampanjaan usealla tavalla. Energiansäästöviikolla teknisellä osastolla keskitytään energiatehokkuussuunnitelman päivittämiseen ja mm. muovinkeräysastioiden hankkiminen kunnan toimipaikkoihin aloitetaan. Kunnan kiinteistöjen ilmanvaihtojen tehokkuus ja energiankäyttö tarkistetaan ja lämpötiloja pudotetaan niistä toimipaikoista, joissa se on mahdollista. Kunnan katuvalojen päällä oloa tarkastellaan alueittain. Uimahallin saunojen lämpötilaa lasketaan noin viidellä asteella.

Kunnan työntekijöitä kehotetaan osallistumaan energiansäästökampanjaan omalla toiminnallaan niin työpaikalla kuin kotonakin. Työpaikoilla pyritään tehokkaaseen energiankäyttöön ja kaikkea turhaa pyritään välttämään. Käytännön esimerkkeinä suositaan etätyötä mahdollisuuksien mukaan, tullaan kimppakyydein, pyörällä tai kävellen töihin, sähkölaitteita käytetään vain tarpeen mukaan ja valot sammutetaan työhuoneista ja kiinteistöistä niistä poistuttaessa.  

Lisätietoa:      
ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, puh. 040 347 9209
rakennuspäällikkö Ari Lindgren, puh. 040 358 0013
viestinnästä henkilöstöasiantuntija Liisa Alfthan, puh. 040 358 0002


Energiansäästökampanjan taustalla ovat työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto, Motiva, valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö ja Sitra. Koko Keski-Suomi säästää energiaa! -viestintäkampanjasta vastaa puolestaan ympäristöministeriön rahoittama ja Keski-Suomen liiton koordinoima Tukea Keski-Suomen kuntien ilmastotyöhön -hanke.