Joutsan kunnalle myönteinen valtionosuuspäätös

Joutsan kunta haki syksyllä 2023 opetus- ja kulttuuritoimen ennakollista valtionosuutta perusteina valmistavan opetuksen suuri tarve ja oppilasmäärä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut rahoituksesta annetun lain mukaiset yksikköhinnat sekä vuoden 2024 valtionosuus-/rahoituspäätökset.Tieto näistä on tullut kuntaan postitse 15.1.2024.

Joutsan kunta on saanut rahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannuksiin vuodelle 2024 571 884 euroa. Viime vuosina määrä on vaihdellut ollen kuitenkin yleensä alle 100 000 euroa.

”Saatu päätös otetaan tervetulleena vastaan ja se tukee koko opetustoimen kokonaisuutta ja vastaa 2023 vuonna aloitetun valmistavan opetuksen kustannuksiin. Samoin haastavan talousvuoden 2024 osalta tämä on hyvä uutinen”, toteaa hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka.

Opetus- ja kulttuuritoimen erillisrahoituksen kautta tuetaan valmistavan opetuksen lisäksi esimerkiksi erityisen tuen, vapaan sivistystyön, lukiokoulutuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan käyttökustannuksia.

Lisää tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta: https://www.oph.fi/fi/palvelumme/valtionosuudet
Järjestäjäkohtaiset raportit: https://vos.oph.fi/rap/

Lisätietoja:
Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka
puh. 040 533 5619, mika.sirkka@joutsa.fi