Kunnanhallituksen päätöksiä 25.9. kokouksesta

Joutsan kunnanhallitus kokoontui maanantaina 25.9. Käsittelyssä olleet asiat sujuivat pääsääntöisesti päätösehdotuksen mukaisesti.


Talouskeskus
Talouskeskuksen osalta kunnanhallituksen puheenjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen, jonka mukaisesti kaupanteko selvitetään seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen mennessä. Iiris Ilmonen esitti, että kauppaa ei toteuteta. Esitys raukesi kannattamattomana. Kunnanhallituksen puheenjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin ja Iiris Ilmonen jätti eriävän mielipiteen.


Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Suunnitelma lähetettiin myös valtuustolle tiedoksi.


Yrityssaatavat
Yrityssaatavien osalta kunnanhallitus päätti merkitä yrityssaatavat tiedoksi saaduksi. Reponen oli esityslistan julkaisun jälkeen maksanut rästinsä kunnalle.


Vuonna 2024 toimitettavien presidentinvaalien ja Europarlamenttivaalien äänestyspaikat

Kunnanhallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti, että vuoden 2024 presidentinvaalien ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikat ovat Joutsan pääkirjasto ja Leivonmäen lähikirjasto. Varsinaisina vaalipäivinä äänestyspaikkoja ovat on Joutsan pääkirjasto ja Kurkiauran koulu. Lisäksi päätettiin laitosäänestyspaikoista, joihin lisättiin Aholan tila.


Työsuhdepyöräetu Joutsan kunnan työntekijöille
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen Joutsan kunnan työntekijöiden työsuhdepolkupyöräedusta.


Lea-Elina Nikkilä eropyyntö luottamustoimista
Kunnanvaltuutettu Lea-Elina Nikkilä on pyytänyt eroa osasta luottamustoimistaan. Kunnanhallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti myöntää Nikkilälle eron Puulan seutuopistolautakunnan kunnanhallituksen edustajan varajäsenyydestä, osallistavan budjetoinnin työryhmästä ja elinvoimapöydän jäsenyydestä.
Yllä mainittujen lisäksi kokouksen asialistalla olivat kuntien esitykset Keski-Suomen liiton toiminnasta ja taloudesta vuosille 2024-2026, hallinto-oikeuslausunto ja Puulan seutuopiston opistolautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali. Nämä asiat sujuivat päätösehdotusten mukaisesti.


Lisätietoa päätöksistä
Kokouspöytäkirja julkaistaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen nettisivuillamme.

www.joutsa.fi/kunta-ja-hallinto/esityslistat-poytakirjat/