Kunnanhallituksen päätöksiä 9.10. kokouksesta

Joutsan kunnanhallitus kokoontui maanantaina 9.10. Alta voit lukea yhteenvetoa päätöksistä. Kokouspöytäkirja julkaistaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen nettisivuillamme. www.joutsa.fi/kunta-ja-hallinto/esityslistat-poytakirjat/.


Talouskeskus
Kunnanhallituksen puheenjohtaja teki keskustelun kuluessa muutetun päätösehdotuksen, jonka mukaan kunnanhallitus myöntää lisäaikaa kaupantekoon kunnanhallituksen 31.10. kokoukseen asti. Jos kauppa ei tänä aikana toteudu aiemmilla ehdoilla, niin kunnanjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja valtuutetaan ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin saatavien saamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa konkurssiin hakemista.


Iiris Ilmonen esitti, että kaupanteosta luovutaan. Jussi Lehtonen kannatti Iiris Ilmosen esitystä.
Äänestyksen tuloksena (äänin 4-4, puheenjohtajan ääni ratkaisi) edettiin kunnanhallituksen puheenjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. Puolesta äänestivät Pauliina Maukonen, Jarmo Liukkonen, Ilari Suuronen ja Tenho Tornberg.


Vaalilautakunnan ja -toimikunnan asettaminen vuoden 2024 presidentinvaalia ja europarlamenttivaaleja varten
Joutsan äänestysalueen vaalilautakuntaan nimettiin Paavo Nummela (pj), Terhi Toivonen (vpj), Jaana Saarela, Heta-Maija Hintikka ja Aarre Talja sekä varajäseniksi Anja Malin, Kimmo Teräväinen, Raija Loipponen, Pekka Lankia, Leo Niinikoski.


Leivonmäen äänestysalueen vaalilautakuntaan nimettiin Vuokko Heinonen (pj), AnnaMaija Nieminen (vpj), Iiris Ilmonen, Markku Palander ja Timo Liias sekä varajäseniksi Raili Palander, Jonna Hauvala, Marja Kallioinen ja Marili Rauch.


Vaalitoimikuntaan nimettiin Pekka Lankia (pj), Hannu Loipponen (vpj) ja Terhi Toivonen sekä varajäseniksi Kari Maunula, Jouko Tarkkanen, Kalle Willman, Iiris Ilmonen ja Virva Teräväinen.


Joutsan Joutopäivät 2023, lisäavustushakemus
Haihatus haki Joutsan kunnalta 3 777 € lisäavustusta Joutopäivien 2023 taloudellisen tappion korvaamiseksi. Kunnanhallitus päätti myöntää Haihatuksen Henki ry:lle 3 777 € lisäavustuksen. Jussi Lehtonen esitti Iiris Ilmosen kannattamana, että lisäavustusta ei myönnetä. Äänestyksen tuloksena äänin 6-2 lisäavustus päätettiin myöntää esityksen mukaisena. Puolesta äänestivät Pauliina Maukonen, Jarmo Liukkonen, Tenho Tornberg, Lea-Elina Nikkilä, Heidi Niiranen ja Ilari Suuronen.


Perintörahastoilla hankintoja ikäihmisille
Kunnanhallitus päätti toteuttaa perintörahastovaroilla kahden älytelevision ja 22 seinäkellon ostot sekä varaa 1500 € konsertin järjestämiseen. Lisäksi kunnanhallitus päätti paperisen Keskisuomalaisen tilauksesta palvelukeskus Jouseen.


Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2024
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Iiris Ilmonen esitti, että ainoastaan yleinen
kiinteistöveroprosentti korotetaan 1,3 %:iin ja muista korotuksista sekä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöverosta luovutaan. Esitys raukesi kannattamattomana.


Yllä mainittujen lisäksi kokouksen asialistalla olivat harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen ja Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen perustaminen. Nämä asiat sujuivat päätösehdotusten mukaisesti.


Lisätietoa päätöksistä
Kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 050 654 35
Talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen, puh. 040 358 0007