Kunnanhallituksen päätöksiä maanantain 13.11. kokouksesta

Joutsan kunnanhallitus kokoontui maanantaina 13.11. Alta voit lukea yhteenvetoa päätöksistä. Kokouspöytäkirja julkaistaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen nettisivuillamme. www.joutsa.fi/kunta-ja-hallinto/esityslistat-poytakirjat/.

Tehtävien vakinaistaminen varhaiskasvatuksessa
Kunnanhallitus päätti myöntää täyttöluvat kahteen vakinaiseen tehtävään Joutsan kunnan varhaiskasvatuksessa 1.1.2024 lukien.


Muutosneuvotteluiden aloittaminen
Kunnanhallitus päätti aloittaa muutosneuvottelut hyvinvointi- ja sivistysosastolla. Neuvotteluiden tavoitteena on virkarakenteen selkeyttäminen ja varautuminen muuttuviin oppilasmääriin. Tavoitteena ei siis ole taloudelliset säästötoimet, vaan virkojen selkeyttäminen siten, että opetettavista aineista tulee selkeitä kokonaisuuksia ja opetusmäärät ovat riittäviä ja tasaisia. Lisätietoja asiassa antaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Sirkka.


Valtuustoaloite / Digiavun tarjoaminen kuntalaisille
Kunnanhallitus päätti merkitä aloitteen käsittelyn tiedoksi saaduksi, lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi ja osoittaa aloitteen mukaisen digiaputoiminnan kustannuksiin käytettäväksi Teuvo Kurkisen rahaston varoja.


Valtuustoaloite / Tuki yli 75-vuotiaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi
Kunnanhallitus päätti merkitä aloitteen käsittelyn tiedoksi saaduksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Lisäksi asialistalla olivat teknisen ja ympäristöosaston talousarvioehdotus vuodelle 2024, Joutsan kunnan investointiohjelma vuosille 2024-2026, hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2022 ja -suunnitelma 2023-2025, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen ja talouden seuranta. Nämä asiat sujuivat päätösehdotusten mukaisesti ja suunnitelmien päivittämiseen myönnettiin hyvinvointi- ja sivistysjohtajalle valtuudet tehdä stilisoivia päivityksiä.

Lisätietoa päätöksistä:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen
Kunnanjohtaja Harri Nissinen
Talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen
Asioiden esittelijät