Kunnanhallituksen päätöksiä maanantain 18.3. kokouksesta

Joutsan kunnanhallitus kokoontui maanantaina 18.3. Alta voit lukea yhteenvetoa päätöksistä. Kokouspöytäkirja julkaistaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen nettisivuillamme. www.joutsa.fi/kunta-ja-hallinto/esityslistat-poytakirjat/

Esityslistalla oli lisäksi kolme asiaa käsittelevä lisälista. Esityslistan hyväksymisen yhteydessä Kalle Willman esitti Jussi Lehtosen ja Marili Rauschin kannattamana pykälien 12 ja 13 (Kaavoitussopimuksen hyväksyminen ja Höystösensuon alueen asettaminen rakennuskieltoon) poistamista esityslistalta. Äänestyksen (6-3) jälkeen kunnanhallitus päätti edetä kaikkien kolmen lisälistapykälän kanssa.

Rahastovarojen käyttö / Rutalahden luontoleiri
Kunnanhallitus päätti myöntää Jyväskylän kesäyliopistolle kesällä 2024 Rutalahdessa järjestettäviin lasten tiedeleireihin 4000 euron avustuksen Pekka Uusmäkelän rahastosta.

Tietosuojatyöryhmän kokoonpano

Kunnanhallitus päätti nimetä tietosuojatyöryhmään tietosuojavastaavan, tietoturvavastaavan, talous- ja hallintojohtajan sekä yhtenäiskoulun apulaisrehtorin. Henkilövaihdosten takia tietosuojatyöryhmän jäsenten nimeämisessä on tarkoituksenmukaista käyttää pelkkiä tehtävänimikkeitä.

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden monikanavainen palveluverkko, Joutsan kunnan lausunto
Kunnanhallitus päätti antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon Keski-Suomen hyvinvointialueen sote-palveluverkkoehdotuksesta siten, että toisen kappaleen loppuun, ennen ”palveluverkkoesitystä vaivaa keskeneräisyys” alkavaa lausetta lisätään ajatus: ”Suunniteltu säästö merkitsee vain 1,3 prosenttia talousarviosta ja säästöllä ehdotetaan poistettavaksi puolet avosairaanhoidon palvelupisteistä ja osa vuodeosastoista Keski-Suomessa. Esityksessä ei ole järkeä!”, lisäksi tulisi kiinnittää huomiota siihen, että kahdella lääkärillä ei Joutsassa jatkossa pärjätä, vaan vaaditaan lisälääkäriresursseja esimerkiksi suositun omalääkäri -järjestelmän käyttöönottamiseksi sekä Huuponhovin kohdalla lisätään pohdinta siitä, että onko ylipäätään vuonna 2027 tarpeellista lopettaa laitoshoitoa, sillä se on kustannustehokas tapa hoitaa asiaa.

Kunnanjohtajalle ja talous- ja hallintojohtajalle annetaan valtuudet muokata lausuntoa edellä kuvatun mukaisesti.

Kulttuurityöryhmän jäsenen nimeäminen
Kunnanhallitus päätti esittää Tenho Tornbergia hyvinvointi- ja sivistyslautakunnalle nimitettäväksi kulttuurityöryhmään kunnanhallituksen edustajana.

Kaavoitussopimuksen hyväksyminen
Kalle Willman esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Marili Rausch kannatti Kalle Willmanin esitystä. Puheenjohtaja määritti äänestysesityksen, jossa ne jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Kalle Willmanin esitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 6 JAA ääntä ja 3 EI ääntä.

Kalle Willman esitti, että päätösehdotus hylätään. Jussi Lehtonen ja Marili Rausch kannattivat Kalle Willmanin esitystä. Puheenjohtaja määritti äänestysesityksen, siten, että ne jotka kannattavat päätösehdotuksen hyväksymistä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat päätösehdotuksen hylkäämistä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 6 JAA ja 3 EI ääntä. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Kalle Willman jätti eriävän mielipiteen.

Höystösensuon alueen asettaminen rakennuskieltoon
Kalle Willman esitti esityksen hylkäämistä tarpeettomana. Jussi Lehtonen kannatti Kalle Willmanin esitystä. Puheenjohtaja määritti äänestysesityksen, jossa ne, jotka kannattavat pohjaesitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kalle Willmanin esitystä äänestävät EI. Äänestyksessä JAA-ääniä annettiin 6 ja EI-ääniä 3.
Hyväksyttiin päätösehdotusten mukaisesti. Kalle Willman jätti asiassa eriävän mielipiteen.

Lisätietoa päätöksistä
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen
Kunnanjohtaja Harri Nissinen
Talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen Asioiden valmistelijat