Kunnanhallituksen päätöksiä maanantain 27.11.2023 kokouksesta

Joutsan kunnanhallitus kokoontui maanantaina 27.11. Alta voit lukea yhteenvetoa päätöksistä. Kokouspöytäkirja julkaistaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen nettisivuillamme. www.joutsa.fi/kunta-ja-hallinto/esityslistat-poytakirjat/.

Rakennusvalvonnan yhteistyö Joutsa-Toivakka
Kunnanhallitus päätti hyväksyä liitteenä olleen sopimuksen Joutsan ja Toivakan rakennusvalvonnan
yhteistyöstä.

Kiinteistöasiantuntijapalveluiden hankinta / Hankintapäätös
Kunnanhallitus päätti valita Reagle Oy:n kiinteistöasiantuntijapalveluiden hankinnan toimittajaksi
tarjouskilpailun perusteella. Kunnanhallitus valtuutti teknisen johtajan toteuttamaan
sopimuskatselmuksen ja allekirjoittamaan sopimuksen kunnan edustajana.


Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman hyväksyminen
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026
taloussuunnitelman sekä valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään talousarviokirjaan teknisiä
korjauksia. Kalle Willman esitti talousarvion palauttamista valmisteluun yleishallinnon ja teknisen toimen
osalta. Esitys raukesi kannattamattomana.


Valtuustoaloite / Rantasipi Joutsenlammen, Dividum Oy:n omistaman kiinteistön saattamiseksi
maankäyttö ja rakennuslain mukaiseen kuntoon

Kunnanhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.


Kylien tukeminen ja kehittäminen
Kunnanhallitus päättää käynnistää avustushaun kylien tukemiseksi ja kehittämiseksi tammikuussa 2024.


Avustushakemus / Haihatus
Kunnanhallitus päätti myöntää Haihatukselle 15 000 € avustuksen vuodelle 2024 ja käyttää avustukseen Pekka Uus-Mäkelän rahaston varoja.


Lisäksi asialistalla olivat valtuustoaloite Elinvoimapöydän kokoonpanosta, esitys Jyväskylän
kesäyliopistoyhdistyksen hallituksen varajäseneksi vuodelle 2024 hallituksen varajäseneksi valittiin Eero
Peltoniemi) ja oikaisuvaatimus koronvaihtosopimusten muokkauksista. Nämä asiat sujuivat
päätösehdotusten mukaisesti.


Lisätietoa päätöksistä
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen
Kunnanjohtaja Harri Nissinen
Talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen
Asioiden valmistelijat