Kunnanhallituksen päätöksiä maanantain 29.4. kokouksesta

Joutsan kunnanhallitus kokoontui maanantaina 29.4. Alta voit lukea yhteenvetoa päätöksistä. Kokouspöytäkirja julkaistaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen nettisivuillamme. www.joutsa.fi/kunta-ja-hallinto/esityslistat-poytakirjat/

Yhteistyösopimus / SPR
Kunnanhallitus päätti hyväksyä yhteistyösopimuksen SPR:n kanssa.

Ruokahuollon varallaolo / Paikallinen sopimus
Kunnanhallitus päätti hyväksyä paikallisen sopimuksen ravintohuollon varallaolosta.

Tietotilinpäätös 2023
Kunnanhallitus päätti hyväksyä tietotilinpäätöksen vuodelta 2023. Kalle Willman esitti, että Whistleblowing kanavalle luodaan erilliset ohjeet ja määritellään sitä, ketkä Whistleblowing-kanavan ilmoituksia käsittelevät. Jussi Lehtonen kannatti Kalle Willmanin esitystä. Kunnanhallitus päätti hyväksyä tietotilinpäätöksen äänin 6-3. Kalle Willman jätti eriävän mielipiteen asiassa.

Oikaisuvaatimus / Kaavoitusaloite Höystösensuon energiahankkeen osayleiskaavan käynnistämisestä
Kunnanhallitus päätti jättää tutkimatta kunnan jäsen Pekka Huikon jättämän oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen 4.3.2024 / § 50 päätöksestä, joka koskee Höystösensuon energiahankkeen osayleiskaavan käynnistämistä. Kalle Willman esitti (Jussi Lehtosen ja Marili Rauschin kannattamana), että päätös todetaan oikaisuvaatimuskelpoiseksi ja asia otetaan käsittelyyn. Äänestyksessä annettiin 6 JAA ja 3 EI ääntä ja kunnanhallitus päätti jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta. Kalle Willman, Marili Rausch ja Jussi Lehtonen jättivät eriävät mielipiteet asiassa.

Oikaisuvaatimus / Höystösensuon alueen asettaminen rakennuskieltoon
Pekka Huikko on jättänyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen 18.3.2024 / § 69 päätöksestä, joka koskee Höystösensuon alueen asettamista rakennuskieltoon. Kunnanhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen ja laittaa päätöksen täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kalle Willman ehdotti (Jussi Lehtosen ja Marili Rauschin kannattamana), että oikaisuvaatimus hyväksytään ja kunnanhallituksen aiempi päätös kumotaan päätöksen tarpeettomuuden vuoksi. Äänestyksessä annettiin 6 JAA ja 3 EI ääntä. Kunnanhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimus / Kaavoitussopimuksen hyväksyminen

Pekka Huikko on lisäksi jättänyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen 18.3.2024 / § 68 päätöksestä, joka koskee Höystösensuon alueen kaavoitussopimuksen hyväksymistä. Kunnanhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen ja laittaa päätöksen täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kalle Willman esitti (Jussi Lehtosen ja Marili Rauschin kannattamana), että turvallisuussyistä oikaisuvaatimus hyväksytään. Äänestyksessä annettiin 6 JAA ja 3 EI ääntä. Kunnanhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimus / Höystösensuon tuulivoimaalueeseen liittyvät päätökset
Valtuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Kalle Willman on jättänyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksistä 4.3.2024 / § 50, Kaavoitusaloite Höystösensuon energiahankkeen osayleiskaavan käynnistämisestä, 18.3.2024 / § 68, Kaavoitussopimuksen hyväksyminen ja 18.3.2024 / § 69, Höystösensuon alueen asettaminen rakennuskieltoon. Ensi vaiheessa kunnanhallitus äänesti Kalle Willmanin esteellisyydestä ja äänin 5 -2 ja 1 tyhjä ääni, päätti Kalle Willmanin olevan esteellinen asian käsittelyssä.

Jussi Lehtonen esitti, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Marili Rausch kannatti Jussi Lehtosen esitystä. Äänestyksessä annettiin 6 JAA ja 2 EI ääntä. Kunnanhallitus päätti jättää oikaisuvaatimuksen osan koskien kunnanhallituksen päätöstä 4.3.2024 / § 50 tutkimatta, hylätä oikaisuvaatimuksen muilta osin ja laittaa päätökset täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.