Kunnanhallituksen päätöksiä maanantain 30.10. kokouksesta

Joutsan kunnanhallitus kokoontui maanantaina 30.10. Käsittelyssä oli pitkän listan lisäksi kaksi lisäpykälää lisälistalla. Alta voit lukea yhteenvetoa päätöksistä. Kokouspöytäkirja julkaistaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen nettisivuillamme. www.joutsa.fi/kunta-ja-hallinto/esityslistat-poytakirjat/.


Osallistavan budjetoinnin työryhmän jäsenen, elinvoimapöydän jäsenen ja Rutajärven säännöstely-yhtiön hallituksen jäsenen nimeäminen
Kunnanhallitus päätti nimetä osallistavan budjetoinnin työryhmään Martti Kuitusen, elinvoimapöytään Marili Rauschin, Jussi Lehtosen ja Pauliina Maukosen ja Rutajärven säännöstely-yhtiön hallitukseen Marianne Luukkasen.


Kunnanhallituksen edustajien valitseminen lautakuntiin
Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 30.10.2023-31.5.2025 kunnanhallituksen edustajat ja varaedustajat hyvinvointi- ja sivistyslautakuntaan, Puulan seutuopiston opistolautakuntaan sekä tekniseen lautakuntaan.
Kunnanhallitus nimesi seuraavat henkilöt:

  • Hyvinvointi ja sivistyslautakunta varsinainen edustaja Arto Hölttä ja varalla Jarmo Liukkonen
  • Puulan seutuopiston opistolautakunta varsinainen edustaja Pauliina Maukonen ja varalla Iiris Ilmonen. Valinta suoritettiin äänestyksen perusteella. Maukonen sai 6 ääntä (Jarmo Liukkonen, Martti Kuitunen, Arto Hölttä, Sari Hovila, Heidi Niiranen, Pauliina Maukonen) ja Ilmonen 3 ääntä (Kalle Willman, Marili Rausch, Jussi Lehtonen)
  • Tekninen lautakunta varsinainen jäsen Jussi Lehtonen, varajäsentä ei nimetty

Kuntapaikkojen määrä oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille v.2024
Kunnanhallitus päättää vahvistaa Joutsan kunnan kuntapaikkojen määräksi 10 paikkaa. Kalle Willman jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.


Omaishoitajan hoitotehtävää tukevat palvelut
Kunnanhallitus päättää hankkia paikallisilta palveluntuottajilta vuonna 2024 omaishoitajille enintään kuusi hyvinvointipalvelua vuodessa oman valinnan mukaan. Hankintaan käytetään kunnan rahastovaroja.


Koronvaihtosopimusten muokkaukset
Kalle Willman esitti, että asia palautetaan valmisteluun ja kilpailutetaan eri pankkien välillä. Marili Rausch kannatti Willmanin esitystä. Äänestyksessä Willmanin esitys sai 3 ääntä (Willman, Rausch ja Lehtonen) ja kunnanjohtajan päätösehdotus 6 ääntä.


Lisälistalla: Talouskeskuksen osakkeiden ostaminen
Kunnanhallitus muutti yksimielisesti kauppakirjan ehtoja vastaamaan paremmin vallitsevaa tilannetta.


Lisälistalla: Koy Joutsan Talouskeskuksen yhtiökokousedustajalle annettavat ohjeet
Kunnanhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa valitsemaan Talouskeskuksen hallitukseen Martti Kuitusen ja Arto Höltän.

Lisäksi asialistalla olivat kunnanhallituksen kokousten menettelytavoista sopiminen, hyvinvointi- ja sivistysosaston sekä yleishallinnon ja elinkeinotoimen talousarviotilanteen tiedoksi saattaminen, valtuuston päätösten 23.10.2023 täytäntöönpano ja selityksen antaminen hallinto-oikeudelle Keski-Suomen hyvinvointialueen antamaan lausuntoon koskien kuntien valitusta Hyvinvointialueen valtuuston päätöksestä.

Lisätietoa päätöksistä
Kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 050 654 35
Talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen, puh. 040 358 0007