Kunnanhallituksen päätöksiä maanantain 4.3. kokouksesta

Joutsan kunnanhallitus kokoontui maanantaina 4.3. Alta voit lukea yhteenvetoa päätöksistä. Kokouspöytäkirja julkaistaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen nettisivuillamme. www.joutsa.fi/kunta-ja-hallinto/esityslistat-poytakirjat/

Koululaisten päivätoiminta kesällä 2024
Kunnanhallitus päätti osoittaa koululaisten kesätoimintaan Saimi Vallasjoen ja Pekka Uusmäkelän rahaston varoja.

Rahastovarojen käyttö perhetyön kesäretkiin vuonna 2024
Kunnanhallitus päätti myöntää perhetyön järjestämien kesäretkien tukemiseen 8000 euroa Pekka Uusmäkelän rahaston varoja.

Lausuntopyyntö Jämsän kaupungin hallintosäännöstä TE-uudistukseen liittyen
Kunnanhallitus päätti antaa lausuntonaan Jämsän kaupungille, että Joutsan kunnanhallitus hyväksyy esittelytekstissä olevat Jämsän kaupungin hallintosääntömuutokset koskien työvoimapalvelujen
järjestämistä.

Nimeämispyyntö Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen lautakuntaan
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se nimeää jäsenen ja varajäsenen valmistelevaan toimielimeen ja työllisyysaluelautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.5.2025 asti.

Koy Joutsan Talouskeskuksen osakkeiden ostoa koskevan kauppakirjan sopimussakko
Kunnanhallitus päätti antaa Lamminmäentilat Ky:lle 15.3. asti aikaa maksaa rästinsä kunnan tytäryhtiöille. Mikäli rästejä ei makseta määräaikaan mennessä, astuu sopimussakko voimaan.

Kaavoitusaloite Höystösensuon energiahankkeen osayleiskaavan käynnistämisestä
Kunnanhallitus päätti käynnistää kaavoitusaloitteen mukaisen tuulivoiman osayleiskaavan valmistelun ja siihen liittyvät selvitykset. Kalle Willman esitti Jussi Lehtosen ja Marili Rauschin kannattamana, että kunnanjohtajan esitys hylätään.

Äänestyksen (6-3) jälkeen kunnanhallitus päätti edetä kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. Äänestyksessä ehdotuksen puolesta äänestivät Pauliina Maukonen, Arto Hölttä, Jarmo Liukkonen, Martti Kuitunen, Heikki Kuurne ja Heidi Niiranen. Vastaan äänestivät Kalle Willman, Jussi Lehtonen ja Marili Rausch.

Kaavoitussopimuksen hyväksyminen
Asia jäi pöydälle lisäselvityksiä varten.

Höystösensuon alueen asettaminen rakennuskieltoon
Asia jäi pöydälle lisäselvityksiä varten.

Kunnanviraston aukiolo kesällä 2024
Kunnanhallitus päätti, että kunnan virastotalo ja asiointipiste on suljettu 1.7.- 4.8.2024 välisen ajan. Kunnanhallitus suosittaa lisäksi kunnanviraston työntekijöitä pitämään vuosilomia kunnanviraston kiinniolon aikana.

Lisätietoa päätöksistä
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen
Kunnanjohtaja Harri Nissinen
Talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen Asioiden valmistelijat