Kunnanhallituksen päätöksiä maanantain 5.2. kokouksesta

Joutsan kunnanhallitus kokoontui maanantaina 5.2. Alta voit lukea yhteenvetoa päätöksistä. Kokouspöytäkirja julkaistaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen nettisivuillamme. www.joutsa.fi/kunta-ja-hallinto/esityslistat-poytakirjat/.

Hyvinvointi- ja sivistystoimen talousarvion toimeenpano 2024
Kunnanhallitus päätti merkitä hyvinvointi- ja sivistystoimen talousarvion tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa täyttöluvat varhaiskasvatuksessa tarvittaviin kahden varhaiskasvatuksen opettajan ja kahden lastenhoitajan tehtäviin.

Rahastovarojen käyttö kulttuurisuunnittelijan työsuhteen jatkamiseksi
Kunnanhallitus päätti osoittaa Unto Lahtisen rahastoa käytettäväksi kulttuurisuunnittelijan palkkaukseen ajalle 1.6.2024-31.12.2024.

Nuorten työllistäminen kesällä 2024
Päätettiin työllistää kesällä 2024 peruskoulun päättäneitä ja muita vuosina 2006-2008 syntyneitä joutsalaisia nuoria kunnan eri toimipisteissä ja myöntää määrärahaa työllistämiseen 17 500 €. Määrärahat kohdennetaan hallinnonaloittain. Nuoren palkka on 400 € (65 h/työjakso) sisältäen lomakorvauksen.

Työnantajille maksetaan tukea työllistämiseen 50 % palkkakustannuksista, kuitenkin enintään 400 €/nuori, nuoren ollessa töissä vähintään 130 h (neljä viikkoa) tai 200 €/nuori, nuoren ollessa töissä vähintään 65 h (kaksi viikkoa). Nuoren tulee täyttää samat ehdot kuin kunnan nuorten kesätyöllistämisessä.

Yhdelle nuorelle voidaan maksaa joko kunnan kesätyöpalkka tai tuki työnantajalle – ei molempia. Kesätyöpaikat julistetaan haettavaksi Kuntarekryssä ja valinnat tekee esihenkilöistä koottu ryhmä.

Rakennusvalvonnan yhteistyö Joutsa – Luhanka
Kunnanhallitus päätti hyväksyä sopimuksen yhteistyön jatkosta.

Johtoryhmän kanssa käytävät arviointikeskustelut, työn painopistealueet ja työsuhde-edut Kunnanhallitus päätti merkitä käydyt keskustelut tiedoksi, hyväksyä toiminnan painopistealueet vuodelle 2024 esityksen mukaisesti ja että työsuhde-etuihin ei tehdä vuonna 2024 muutoksia.

Joutsan Joutopäivien 2024 avustus
Kunnanhallitus päätti myöntää 20 000 € avustuksen Joutsan Kotiseutuyhdistys ry:lle Joutsan Joutopäivien 2024 järjestelyihin.

Koy Joutsan Talouskeskuksen osakkeiden ostoa koskevan kauppakirjan sopimussakko
Kunnanhallitus päätti antaa lisäaikaa Lamminmäentilat Ky:lle helmikuun loppuun asti rästiensä hoitamiseksi.


Lisäksi esityslistalla olivat valtuuston 22.1.2024 päätösten täytäntöönpano, nimeämispyyntö Keski-Suomen kestävän elämäntavan yhteistyöryhmään (KYKY) sekä lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle Keski-Suomen hyvinvointialueen ylimääräistä muutoksenhakua koskevaan hakemukseen. Nämäkin asiat sujuivat päätösehdotusten mukaisesti.

Lisätietoa päätöksistä
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen
Kunnanjohtaja Harri Nissinen
Talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen
Asioiden valmistelijat