Kunnanhallituksen päätöksiä maanantain 8.1. kokouksesta

Joutsan kunnanhallitus kokoontui maanantaina 8.1. vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Alta voit lukea yhteenvetoa päätöksistä. Kokouspöytäkirja julkaistaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen nettisivuillamme. www.joutsa.fi/kunta-ja-hallinto/esityslistat-poytakirjat/.

Talousarvion täytäntöönpano 2024
Kunnanhallitus päätti hyväksyä vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.


Kunnan maksukortit
Kunnanhallitus päätti valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan hakemaan Eurocard-kortit henkilöstöasiantuntijalle, hyvinvointikoordinaattorille ja viestintäsuunnittelijalle.


HAO/Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 14.12.2023 antanut päätöksen koskien kunnallisasiaa koskevaa valitusta, joka on tehty valtuuston 21.2.2022 § 5 päätöksestä. Hallinto-oikeus kumoaa kunnanvaltuuston päätöksen tarkastuslautakunnan jäsenen, varapuheenjohtajan ja puheenjohtajan valinnasta ja nämä valinnat on tehtävä uudelleen. Kunnanhallitus päätti, että se ei hae hallinto-oikeuden päätökseen muutoksenhakua ja esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen.


Lausunto VM:lle kuntajakoselvitykseen osallistumisesta ja kuntajakoselvittäjästä, Pertunmaan
kunta

Valtiovarainministeriö pyytää kaikilta Pertunmaan kunnan rajanaapurikunnilta lausuntoa kuntajakoselvitykseen osallistumisesta. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se päättää, että Joutsan kunta osallistuu kuntarakennelain 4 luvun mukaiseen erityiseen kuntajakoselvitykseen ja päättää hyväksyä kuntajakoselvittäjäksi valtionvarainministeriön ehdottaman HT Eero Laesterän.

Lisäksi esityslistalla olivat valtuuston 18.12.2023 päätösten täytäntöönpano, nuorisovaltuuston asettamisen 2024 pöytäkirjantarkastaminen ja tilintarkastusyhteisön valintaesitys valtuustolle Sateenkaaren koulun kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöstä. Nämä kohdat sujuivat päätösehdotusten mukaisesti.


Seuraava kunnanhallituksen kokous on 5.2.2024 ja valtuusto kokoontuu alkuperäisestä aikataulusta poiketen seuraavan kerran jo 22.1.2024 käsittelemään mm. Pertunmaan kuntajakoselvitystä.

Lisätietoa päätöksistä
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen
Kunnanjohtaja Harri Nissinen
Talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen
Asioiden valmistelijat