Kunnanhallituksen päätöksiä maanantain 8.4. kokouksesta

Joutsan kunnanhallitus kokoontui maanantaina 8.4. Alta voit lukea yhteenvetoa päätöksistä. Kokouspöytäkirja julkaistaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen nettisivuillamme. www.joutsa.fi/kunta-ja-hallinto/esityslistat-poytakirjat/


Valtuustoaloite / Jousen kuntosalin lukukausimaksujen maksamisesta kunnan testamenttivaroista Kunnanhallitus päätti lukukausimaksujen maksamisesta syyslukukaudelta 2024 testamenttivaroista.

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö: lisätalousarvio vuodelle 2024 / työllisyysalueen valmistelu Kunnanhallitus hyväksyi Jämsän kaupungin esittämän Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen valmistelun lisäbudjetin vuodelle 2024.

Yhteistyösopimus / SPR
Kalle Willman esitti yhteistyösopimuksen palauttamista valmisteluun. Jarmo Liukkonen kannatti Kalle Willmanin esitystä. Äänestyksen jälkeen, äänin 5-4 kunnanhallitus päätti palauttaa yhteistyösopimuksen SPR:n kanssa valmisteluun.

Joutsan kunnan ja Visit Jyväskylä Regionin yhteistyösopimus 2025-2027
Kunnanhallitus päätti hyväksyä Joutsan kunnan ja Visit Jyväskylä Regionin määräaikaisen yhteistyösopimuksen kaudelle 1.1.2025-31.12.2027. Yhteistyön vuosihinta vuodelle 2025 on yhteensä 14 508 € (alv. 0), mikä huomioidaan vuoden 2025 talousarvion valmistelussa. Samalla kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtaja Harri Nissisen allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen.

Henkilöstökertomus 2023
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Joutsan kunnan henkilöstökertomuksen vuodelta 2023. Kalle Willman esitti asian palauttamista valmisteluun. Marili Rausch kannatti Kalle Willmanin esitystä. Äänin 6-3 kunnanhallitus päätti esittää henkilöstökertomuksen hyväksymistä valtuustolle. Kalle Willman jätti eriävän mielipiteen asiassa.

Tilinpäätös 2023
Kunnanhallitus päätti:

  1. että kunnanhallitus ja kunnanjohtaja allekirjoittavat tilinpäätöksen ja jättävät sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.
  2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 204 272,52 euroa siirretään edellisten tilikausien taseen yli-/alijäämätilille ja toteaa, että taseen kertynyt ylijäämä vuoden lopussa on 3 128 697,84 euroa eikä erillistä tasapainottamisohjelmaa tarvitse tehdä.
  3. antaa valtuudet kunnan talous- ja hallintojohtajalle tehdä teknisiä muutoksia ja korjauksia tilinpäätösasiakirjaan allekirjoittamisen jälkeen.

Lisätietoa päätöksistä:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen
Kunnanjohtaja Harri Nissinen Talous- ja hallintojohtaja
Matias Penttinen Asioiden valmistelijat