Kunnanhallitus tulee nimeämään VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOON 6–8 jäsentä

Niitä järjestöjä, jotka toimivat vanhus- tai vammaisjärjestöinä, pyydetään nimeämään ehdokkaita vanhus- ja vammaisneuvostoon.

Järjestöjen tulee ehdottaa naista sekä miestä paikkaa kohden, jotta tasa-arvolain vaatimus voidaan toteuttaa valinnassa. Lomakkeen liitteenä tulee olla allekirjoitettu pöytäkirjaote järjestön päätöksestä ehdokkaiden valinnasta.

Ehdotukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle os. PL 20 (käyntiosoite Länsitie 5), 19650 JOUTSA tai sähköpostilla kirjaamo@joutsa.fi 8.9.2021 klo 15 mennessä.

Lomakkeita on saatavissa kunnanviraston asiointipisteestä sekä tulostettavissa kunnan nettisivulta www.joutsa.fi.

Joutsassa 11.8.2021            

KUNNANHALLITUS