Kunnanvaltuuston päätöksiä ma 11.3. kokouksesta

Joutsan kunnanvaltuuston kokous pidettiin maanantaina 11.3. Valtuuston esityslistalla olivat Joutsan kirkonkylän osayleiskaava sekä nimeämispyyntö eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen lautakuntaan. Alla tietoa päätöksistä. Kokouspöytäkirja julkaistaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen nettisivuillamme www.joutsa.fi/kunta-ja-hallinto/esityslistat-poytakirjat/.

Joutsan kirkonkylän osayleiskaava

Hyväksyttiin kunnanhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti.

Nimeämispyyntö eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen lautakuntaan

Pekka Lankia esitti keskustan valtuustoryhmän puolesta ehdolle toimielimeen Jarmo Liukkosta, Heidi Niiranen esitti Joutsan demareiden puolesta ehdolle toimielimeen Markku Leskistä ja Kalle Willman esitti Joutsan kokoomuksen puolesta ehdolle toimielimeen Iiris Ilmosta.

Puheenjohtaja teki äänestysesityksen, jossa äänestetään kahta henkilöä huomioiden tasa-arvolain vaatimukset. Kalle Willman vaati suljettua lippuäänestystä. Äänestyksessä annettiin 22 ääntä, joista 2 ääntä hylättiin, 4 ääntä annettiin parille Markku Leskinen ja Iiris Ilmonen ja 16 ääntä parille Jarmo Liukkonen ja Iiris Ilmonen.

Kunnanvaltuusto nimesi työllisyysaluelautakuntaan Jarmo Liukkosen ja Iiris Ilmosen niin, että Jämsän kaupunginvaltuusto päättää kummasta tulee varsinainen jäsen ja kummasta varajäsen.

Muut asiat
Valtuutettu Jarmo Liukkonen luki adressin SaKuKo-osaston säilyttämisen puolesta ja valtuutettu Sari Hovila kertoi, että torstaina 21.3. klo. 18 Joutsan yhtenäiskoululla järjestetään keskustelutilaisuus Keski-Suomen Hyvinvointialueen palveluverkkoesityksestä.

Valtuutettu Ilari Suuronen jätti valtuustoaloitteen elinvoimayhtiön perustamisesta Joutsaan.