Kunnanjohtajan blogi

19.1.2023

Liikekeskuksen purku-urakka on parhaillaan kilpailutuksessa. Varsinainen purkaminen tapahtuu todennäköisesti kevään, kesän aikana. Rakennusvanhus saa vielä ennen lopullista kaatumistaan palvella Puolustusvoimien ja pelastuslaitoksen harjoituskäytössä, jos näiden suunnitelmat harjoituksista toteutuvat. Purku-urakan hintaan vaikuttaa merkittävästi se, minne pukujätteet viedään. Joutsan kunta on suunnitellut vievänsä purkujätteet jätevedenpuhdistamon läheisyydessä olevalle Hapetuslammikko -kiinteistölle ja jättänyt aluetta koskevan ympäristölupahakemuksen. Ympäristölupaa haetaan betoni- ja tiilijätteen vastaanottoon, käsittelyyn ja murskaukseen sekä maa- ja kiviaineisten sekä asfalttijätteen välivarastointiin ja hyödyntämiseen. Jätteet syntyvät kunnan omista rakennus- ja purkuhankkeista. Murskattua betoni- ja tiilijätettä on tarkoitus käyttää jätevedenpuhdistamon alueella sijaitsevien keräysalueiden ja uusien kenttien pohjarakentamisessa sekä mahdollisissa kunnan omissa rakennushankkeissa. Jos Hapetuslammikko on purkujätteille käytettävissä, kunta säästää lähivuosien purkukustannuksissa jopa puoli miljoonaa euroa.

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Mikä on Nuolen suunta? Kunnan asukkaat ovat kiinnostuneet, mitä Nuolen alueelle kuuluu ja millaisia suunnitelmia alueen kehittämiseksi on olemassa. Joutsan kunta maksoi valtuuston yksimielisellä päätöksellä Oravakivessä sijaitsevasta Nuolen alueesta noin miljoona euroa. Alueelle on etsitty toimintaa viimeksi konsultin avustuksella, mutta toistaiseksi laihoin tuloksin. Nuoleen on suunniteltu tuotannollista ja kaupallisia palveluja sekä HUB-aluetta. Kunnan omien kontaktien avulla ison kansainvälisen toimijan kanssa päästiin neuvotteluissa jo tarjousvaiheeseen, mutta hanke kariutui loppumetreillä. Toimijalla on useita kohteita ja Joutsan hanke lykkääntyi tai päättyi. Olisiko alue kaavoitettava asumiskäyttöön, vapaa-ajanasumiseen vai laitetaanko koko alue myyntiin? Tässäpä pohdittavaa hyvin toimintansa aloittaneelle elinvoimapöydälle. Asiallisia, toteuttamiskelpoisia ehdotuksia kuuntelemme mielellään.

Joutsaan on tullut 127 pakolaista ja he edustavat kuutta eri kansallisuutta, valtaosa ukrainalaisia. Peruskoulussa on aloittanut kaksi valmistavan opetuksen ryhmää. Joutsalaiset ovat vapaaehtoisvoimin auttaneet pakolaisten kotoutumista. Nyt on tärkeää aloittaa suomen kielen opetus kaikille tulokkaille ja kartoittaa vastaanottokeskuksen asukkaiden koulutusta ja työhistoriaa. Avoimista työpaikoista kannattaa ilmoittaa vastaanottokeskukselle laatimalla työpaikkailmoitus selkosuomella, englanniksi tai google-kääntäjällä. Työhaluja ja taitoja sekä innokkuutta oppia uusia työtehtäviä pakolaisilla riittää.

Lähiaikojen päätehtäviä ovat hyvinvointivaikutusten arvioinnin kehittäminen, yrityskäynnit ja hankintaillan järjestäminen. Elinvoimapöydässä käsittelemme kunnanhallitukselle tehdyn elinkeinokyselyn tuloksia. Hieman juhlaakin on näköpiirissä: Keski-Suomen Yrittäjäjuhla järjestetään viikon kuluttua, jossa toivottavasti on mukana paljon myös joutsalaisia yrittäjiä. Paikallisten yrittäjäjärjestöjen palkitsemat yrittäjät ovat Kukka-Sari ja Jussi Lehtonen.


5.1.2023
Monet kunnan asukkaat ja vapaa-ajanasukkaat ovat toivoneet kunnan kotisivuille kunnanjohtajan katsausta ajankohtaisista asioista. Yritän vastata haasteeseen kirjoittamalla parin viikon välein kunnanjohtajan blogia. Blogissa kerron meneillään olevista asioista ja tuon kunnanjohtajan työtä ja elämää tutummaksi kuntalaisille.

Keskisuomalainen uutisoi, että superhässäköiltä vältyttiin, kun Keski-Suomen hyvinvointialue aloitti vuoden vaihteessa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueelle on maamme historian suurin hallinnollinen muutos, mutta asiakkaille muutos tuskin lainkaan näkyy arjessa. Kunnan asukkaat saavat palvelut kuten ennenkin ja heitä palvelevat saman työntekijät kuten aikaisemminkin. Työntekijöiden asemapaikat ja puhelinnumerot säilyvät ennallaan. Joutsassa muutos on vähäinen senkin vuoksi, että kunta ei ole tuottanut tähänkään asti perusterveydenhuollon palveluja, vaan ne on tuottanut seututerveyskeskus. Pelastustoimi on siirtynyt Jyväskylän kaupungille jo vuosia sitten. Itselleni seututerveyskeskuksen lopettaminen tuntuu haikealta, koska olin seututerveyskeskuksen johtokunnan jäsen sen perustamisesta alkaen. Joutsan terveyspalvelujen edistäminen seututerveyskeskuksen johtokunnassa on ollut mieluisaa työtä. Kunnalle hyvinvointialueiden perustaminen teetätti paljon työtä henkilöstön siirtoihin, kiinteistöihin ja sopimuksiin liittyen. Olen tyytyväinen, että selvisimme urakasta hyvin ja valmistauduimme sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymiseen muun muassa rakentamalla ja kunnostamalla näihin palveluihin toimivat toimitilat.

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset asukkaat ja paljon asukas- ja asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on 1.1.2023 lähtien kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen tehtävä. Kunnat ja hyvinvointialueet ovat jo sopineet tulevista yhteistyömuodoista tai näitä yhteistyömuotoja suunnitellaan parhaillaan yhteistyössä. Monissa kunnissa on palkattu erikseen työntekijöitä edistämään hyvinvointityötä. Joutsassa tätä tehtävää hoitaa hyvinvointikoordinaattori Johanna Pajunen. Joutsan kuntastrategiassa on sovittu, että kunnassa arvioidaan päätösten hyvinvointivaikutuksia. Valtuustossa, hallituksessa ja lautakunnassa tehtävien päätösten toivotaan edistävän kunnan asukkaiden hyvinvointia. Joutsan kuntastrategiassa todetaan myös, että huolehdimme jokaisesta. Hyvinvoinnin edistäminen on osa huolenpitoa.

Yritysten hyvinvointi ja elinvoima on myös tärkeää. Maakunnallisesti yritysten investointeihin ja kehittämishankkeisiin on nyt haettavissa poikkeuksellisen suuri summa rahaa. Keski-Suomessa on vuoteen 2027 mennessä käytettävissä ns. JTF-rahoitusta yhteensä 47,2 miljoonaa euroa. Tukea myönnettäessä etusijalla ovat Saarijärven-Viitasaaren, Keuruun ja Joutsan seudut. Lisäksi Joutsan seutu on päässyt ELYn rahoituksessa II tukialueeseen, jossa pienyritysten tukiprosentti on 35 % ja keskisuurilla 25%. Lisätietoja antavat Keski-Suomen Liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Jokaisen on myös itse huolehdittava omasta hyvinvoinnistaan. Omalla kohdallani se onnistuu talvella parhaiten hiihtämällä, laskettelemalla ja ulkoilemalla luonnossa. Toivon alkutalvelta hyviä hiihtokelejä. Melkein kuukauden kestänyt sitkeä flunssa lykkäsi hiihtokauden aloitusta. Hyvään vauhtiin päästyäni tuli vesikelit ja loppuviikolle taitaa tulla kipakat pakkaset. Onneksi lasten futispelejä voi seurata sisätiloissa kovillakin pakkasilla.

Bloggailen taas parin viikon kuluttua. Hyvää alkanutta vuotta ’23!