Kunnanjohtajan blogi

11.8.2023

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Kesälomani päättyi heinäkuun lopussa pidettyyn vapaa-ajanasukastoimikunnan tapaamiseen. Vapaa-ajanasukkaat viettävät vuoden parhaat hetkensä Joutsassa ja ovat kovasti tyytyväisiä mökkipaikkakuntaansa. Joutsan palvelut ja tapahtumat saavat kiitosta. Monet harkitsevat myös siirtymistä pysyviksi asukkaiksi. Nelinvoima -hankkeen selvityksen mukaan jopa 40% vastanneista haluasi mökkipaikkakunnan pysyväksi asukkaaksi. Asia ei ole ainakaan kunnasta kiinni: Kunta suhtautuu myönteisesti vapaa-ajanasunnon muuttamisesta pysyväksi asunnoksi. Vapaa-ajanasukkailla oli myös huolia: He ovat huomanneet kunnan päätöksistä tehdyt valitukset ja pohtivat niiden negatiivista vaikutusta Joutsan kuntakuvaan. Mökkiläiset iloitsevat vireistä kylistä, tapahtumatarjonnasta ja pitivät keskustan kehittämishanketta tärkeänä.

Kesän aikana kuntakeskuksen ilme on muuttunut. Liikekeskus on purettu ja tilalla on avoin kenttä. Kunta sai Keski-Suomen Liitto rahoituksen keskusta alueen suunnitteluun, kuntaosuus mukaan lukien lähes 250 000€. Suunnittelijan valinta kilpailutetaan alkusyksyn aikana. Suunnittelijan valinnassa painotetaan osaamisen ja kokemuksen lisäksi toteutettavaa prosessia, jossa huomioidaan kuntalaisten mahdollisuudet tutustua suunnitelmiin eri vaiheissa ja vaikuttaa suunnitelmien lopulliseen muotoon. Toivottavasti valtuustolla riittää halua toteuttaa laadittavaa suunnitelmaa, jotta keskustan alue pääsee oikeuksiinsa.

Kunnanhallitus palasi kesätauolta ja käsitteli ensimmäisessä kokouksessaan JoSePan futsal -joukkueen avustusta, Joutopäivistä saatua palautetta sekä vapaa-ajanasukastoimikunnan palautetta. Lisäksi merkittiin tiedoksi yritysten rästit kunnalle. Usein esillä ollut Jukolan Juuston rästitilanne on hyvällä mallilla, ja yritys on kiitettävästi huolehtinut kunnan kanssa tehdystä maksusuunnitelmasta. Hallituksen syksyn työohjelma on tiivis, kunhan vain ensin on selvillä hallituksen kahden seuraavan vuoden kokoonpano. Neuvottelijat eivät ole hiiskuneet neuvottelujen kulusta muuta kuin sen, että neuvottelut jatkuvat ensi viikolla. Myös valtuuston puheenjohtajan paikka on paikkaneuvottelujen asialistalla.

Varma syksyn merkki on koulutyön alkaminen. Joutsalaisten lasten ja nuorten lisäksi koulutyön aloittaa lähes 40 vastaanottokeskuksen asiakkaana olevaa lasta. Valmistavan opetuksen opettajien haaliminen on vaatinut paljon työtä, mutta jokaiseen luokkaan on löytynyt opettaja ja ohjaajat. Vanhana koulumiehenä toivon kaikille oppilaille, opiskelijoille sekä opettajille työn ja oppimisen iloa. Omista (alaikäisistä) lapsistani Jehki aloitti 6. luokan ja Jakin lukion sekä puolisoni opetustyön Gradialla.

Kunnan mainoskampanja Nina Backmanin kanssa on toteutunut erinomaisesti ja lisää tarinoita on luvassa syksyn ja talven aikana. Instagramin tarinat ovat olleet aitoja, innostavia ja eikä lainkaan mainosmaisia. Backmanin valitsemat kohteet tuovat positiivisesti esille kunnan alueen yrityksiä ja alueen vapaa-ajanmahdollisuuksia.  Myös joutsalaisten on hyvä käydä tutustumassa insta-tarinoihin huomatakseen oman kuntansa erinomaisuuden.

Toivotan joutsalaisille ja Joutsan ystäville mukavaa loppukesää. Marja- ja sienikausi houkuttelee metsään poimimaan luonnon antimia. Toisten mielestä nyt on hyvä marjavuosi, osan mielestä ei. Mene tiedä. Kaikki eivät halua kertoa pakastimensa sisältöä, eikä ainakaan paljastaa hyviä marjapaikkojaan.


21.6.2023

Kunnanjohtaja pyöräilyvarusteissa ja taustalla punainen polkupyörä
Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Kunnan puolesta lähetämme kaikille uusille asukkaille kirjeen, jossa kerromme Joutsan palveluista. Omassa tervehdyksessäni toivotan asukkaat tervetulleeksi ja viimeisessä kirjeessä kerroin hieman kunnan kesätapahtumista. Kirjeen mukana uudet asukkaat saavat joitain lahjakortteja paikallisiin yrityksiin. Kehotan uusia asukkaita tutustumaan kunnassa toimivien yritysten tarjontaan ja käyttämään paikallisia palveluja. Tervetulokirjeestä olemme saaneet paljon hyvää palautetta.

Joutsan aktiivisuus hämmästyttää monia: Viime viikolla kutsuin Keski-Suomen kunnanjohtajat kokoustamaan Leivonmäelle Karoliinan Kestikievariin ja tutustumaan Leivonmäen kansallispuistoon. Monet kollegani hämmästelivät kuntamme vireyttä ja palvelujen laajuutta sekä kunnan onnistuneita rakennushankkeita; kouluja, liikuntapaikkoja, sote-rakennuksia ja alkavaa keskustan kehittämishanketta. Itse toimin kuntajohtajien varapuheenjohtajana. Hankasalmen kunnanjohtaja Matti Mäkinen on toiminut pitkään puheenjohtajana.

Kunnan keskustan kehittämishanke on saanut 209 000€:n rahoituksen Keski-Suomen Liitolta. Hankehakemuksen valmisteli ansiokkaasti yleishallinnosta eläköitynyt Leena Hietala. Hankehakemusta on edistetty kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden toimesta MYR:ssä ja maakuntahallituksessa. Hankerahoitus on tarkoitettu keskustan alueen (torin, keskuspuiston, katualueiden, kevyen liikenteen väylien, istutusten ja valaistuksen) hankesuunnitteluun. Hankerahoitusta ei voi käyttää suunnitelman toteutukseen. Toteutukseen tarvitaan valtuuston hyväksymä omarahoitus. Vaikka talousnäkymät ovat sumuiset, keskustan kehittämistä ei voi jättää kesken, eikä puretun liikekeskuksen paikalle humisevaa aukiota.

Valtuusto hyväksyi viime vuoden tilinpäätöksen ja jäi ansaitulle kesätauolle. Hallituksella on vielä yksi kokous juhannuksen jälkeen. Luottamushenkilöiden kokousohjelma on ollut tiukka, eikä montaakaan maanantaita syys- ja kevätkaudella ole ollut ilman kokousta. Myös lautakunnat ovat olleet ahkeria. Itse osallistuin viime viikolla teknisen lautakunnan kokoukseen, jossa käsiteltiin kunnan jätehuoltoa. Selvitykset jatkuvat. Leivonmäen lämmityksestä näyttää tulevan ikuisuuskysymys ja ensi talvena kunnalle kallis ratkaisu. Joutsan Lämpö Oy olisi ollut valmis toteuttamaan maalämpöratkaisun Kurkiauran koululle. Joutsan Vuokarataloyhtiö sen sijaan on ollut valmis uusiin lämmitysratkaisuihin ja Joutsan Lämpö Oy valmis toteuttamaan Valkharjuun joko maalämpöä tai kaukolämpöä.

Juhannuksen jälkeisenä tiistaina järjestämme Huttulassa aamukahvit joutsalaisille yrittäjille. Tervetuloa sumpille. Elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäki siirtyy elokuun alusta lukien opintovapaalle. Petrin sijaisuus oli haettavana, mutta emme saaneet Petrin mitat täyttäviä hakijoita. Aluksi jaamme tehtävän useamman henkilön kesken ja katsomme myöhemmin, tarvitsemmeko lisäkäsiä.

Kun saamme ensi viikolla pöytäkirjat julkaistua ja rästihommat hoidettua, siirrymme kunnantalolla kesälomalle. Vaikka työntekijät ovat pääosin lomalla, heinäkuussa virastosta löytyvät ainakin rakennustarkastaja, rakennuspäällikkö ja viestintäsuunnittelija. Johtoryhmän jäsenet käyvät loma-aikana kukin vuorollaan hyväksymässä laskuja ja hoitavat kiireellisiä asioita.

Hyvää juhannusta, Joutopäiviä ja Joutoaikaa sekä ylipäätään mukavaa kesää!

Harri Nissinen
kunnanjohtaja


6.6.2023

Kunnan tiedotuslehti ilmestyy lähipäivinä. Lehti sisältää tuhdin paketin ajantasaista tietoa kunnasta. Tiedotuslehdessä valtuutettu Tenho Tornberg muistuttaa, että haasteita riittää kuntapäättäjillä. Samaan asiaan kiinnittää huomiota myös talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen. Henkilökuvassa Johanna Pajunen kertoo työstään hyvinvointikoordinaattorina. Tarkemmassa esittelyssä on Leivonmäellä toimiva Kurkiauran koulu. Tiedotuslehdessä esitellään myös kesän tapahtumatarjontaa, mistä oli myös äskettäin kattava kooste Joutsan Seutu -paikallislehdessä.

Tiedotuslehden pääuutisena on 20 vuotta sitten perustettu Leivonmäen kansallispuisto. Vuosipäivän juhlaa vietetään 11.6 Letkaliiterillä. Kansallispuiston ympärillä on muitakin tapahtumia kesän aikana. Kutsuin myös kesäkuun kunnanjohtajakokouksen kokoustamaan Leivonmäelle ja vierailulle kansallispuistoon. Mainittakoon vielä, että kansallispuistossa sijainnut turvepilari uusitaan ja uusi turvepilari paljastetaan Leivonportin pihalla heinäkuun puolivälissä.

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Kunnanhallitus hyväksyi suunnitelman hyvinvointivaikutusten arvioinnista. Kunnan toimielimissä tehtävillä päätöksillä on suora vaikutus kunnan asukkaiden hyvinvointiin, minkä vuoksi päätösten vaikutuksia on syytä säännöllisesti arvioida. Hyvinvointivaikutusten arviontiin esitetään käytettäväksi Kuntaliiton suppeaa vaikutusten arviointia, jota on testattu hyvinvointi- ja sivistystoimessa. Vaikutusten arviointia suunnataan pääsääntöisesti lautakuntatyön päätöksiin, mutta tarvittaessa myös hallituksen päätöksiin. Arvioitavia kohteita on vuosittain 5 – 10 kappaletta, eikä sitä menetelmän työläyden vuoksi käytetä vaikutukseltaan vähäisten päätösten valmisteluun.

Kunta päätti ostaa Lamminmäen Tilat Ky:lta entiset Osuuspankin tilat. Kauppasumma on 63 000€ ja kauppasummalla kuitataan Talouskeskukselle erääntyneitä vastikkeita. Toki kaupat tehdään virallisesti vasta sitten, kun päätös on saanut lainvoiman. Nykyiset vuokralaiset jatkavat kyseisissä tiloissa. Kunnanhallitus käsitteli myös pari hallintokantelua ja pari oikaisuvaatimusta. Näistä pari asiaa eivät antaneet aihetta jatkotoimenpiteisiin, yksi hylättiin ja yksi jätettiin kokonaan tutkimatta. Tuulivoimalle ehdoton ei -asiaan palataan myöhemmin, kun tuulivoima on esillä valtuustossa.

Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2022. Miinusmerkkinen tilinpäätös johtui pitkälti sairaanhoitopiirin alijäämän kattamisesta. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen kiitteli henkilöstökertomuksen käsittelyn yhteydessä henkilöstön sitoutumista ja antoi palautetta hyvin tehdystä työstä. Samalla hän kiinnitti huomiota henkilöstön työssäjaksamiseen.  Pauliina Maukonen kehotti luottamushenkilöitä tukemaan henkilöstöä heidän työssään ja välttämään turhaa kuormitusta luottamushenkilöiden osalta. Saman suuntaisia puheenvuoroja käyttivät keskustan, sosiaalidemokraattien, kristillisdemokraattien ja vihreiden edustajat ryhmäpuheenvuoroissaan.

Kunnanviraston väki lomailee heinäkuussa. Kesäkuussa on vielä täysi tohina päällä. Itse pidän kesäkuussa yhden lomapäivän. Ostin itselleni ja kaikille (4 kpl) pojilleni liput Huuhkajien otteluun Slovakiaa vastaan, joten luvassa on ikimuistoinen lomapäivä Suomi-futiksen parissa ja lasteni kanssa. Futista riittää perheessämme muutenkin, kun kaksi nuorinta poikaani pelaavat aktiivisesti jalkapalloa. Pelejä ja harjoituksia on lähes päivittäin. Omalle harrastamiselle pitäisi löytää paremmin aikaa. Edes golf-kentille en ole ehtinyt ja lajia pitäisi harjoitella tuleviin kilpailuihin: Joutogolfiin kesäkuun lopussa ja sitä ennen oman sukumme sukugolfiin.


19.4.2023

TE-alueuudistuksesta neuvotellaan taas tällä viikolla. Kunnat eteläisen alueen muodostamiseksi harvenevat: Laukaa ja Hankasalmi ilmoittivat siirtyvänsä pohjoisen Keski-Suomen valmistelualueeseen. Joutsan vaihtoehdot ovat vähissä: olemme edelleen mukana Jämsän ympärille muodostuvassa eteläisessä alueessa, mutta jos porukasta vielä jokin kunta lipeää muualle, on edessä ministeriön määräämä perälautamalli.

Kunnanhallitus käsitteli maanantain kokouksessaan Talouskeskuksen osakkeiden ostamista. Osakkeet oikeuttavat ns. vanhan Osuuspankin tiloihin. Myyjä on Lamminmäen tilat ky ja kauppasumma 63000€. Kauppasummalla oli tarkoitus kuitata Talouskeskuksen vuokrasaatavat Lamminmäen Tilat ky:lta. Tilat ovat vuokrattu ja kaupan myötä vuokralaiset olisivat siirtyneet kunnan vuokralaisiksi. Kunnanhallitus jätti kaupan pöydälle lisäselvityksiä, muun muassa kiinteistön kuntokartoitus, varten. Samassa kokouksessaan kunnanhallitus valitsi liikennöitsijät kunnan kuljetuksiin. Valitut linjat ajetaan pääosin joutsalaisliikennöitsijöiden toimesta.

Kuntataloudesta kuuluu huolestuttavia uutisia. Valtionosuudet ja verotulot supistuvat huomattavasti. Valtuusto saa ensi maanantaina seminaarissaan pohdittavakseen keinoja tulojen lisäämiseksi. Mietittävänä on verojen korottaminen tai veropohjan huomattava kasvattaminen. Miljoonamenetyksiä ei korvata juustohöylällä, eikä yhden prosentin kunnallisveron korotuksella. Valtionosuusjärjestelmä on mielenkiintoinen: hyvinvointialueuudistuksen jälkeen Suomessa on kuntia, jotka eivät saa valtionosuuksia lainkaan, vaan joutuvat maksamaan valtiolle valtionosuuksia. Kyse on pienistä kunnista, joilla on muutenkin taloudellisesti tiukkaa. Suurten kaupunkien kuten Helsingin, Espoon ja Tampereen valtionosuudet kasvavat. Hyvinvointialueuudistuksesta näyttää tulevan suuri kuntauudistus ja niiden kuntien, jotka eivät voi kasvattaa tulopohjaansa, pudotuspeli. Hyvinvointialueella aletaan supistaa toimintoja ja huhujen mukaan muun muassa Joutsan sosiaalitoimiston työhuoneista valtaosa on tyhjillään. Hyvinvointialueen henkilöstö voi valita työpaikkansa ja kauimmaisiin kuntiin ei ole halukkuutta. Ennen oli asiat paremmin?

Joutsan vastaanottokeskus kasvaa entisestään. Tällä hetkellä pakolaisia on 167, mutta jo lähipäivinä noin 190. Kesällä pakolaisten määrä kasvaa noin 250:een ja syksyllä määrä on jo 300. Tähän mennessä kaikki vastaanottokeskukseen liittyvät asiat ovat sujunut hyvin ja pakolaiset ovat sujahtaneet hyvin Joutsan elämään. Apua tarvitaan edelleen, kun uusia asukkaita tulee Joutsaan. Joutsalaisten pakolaisiin kohdistunut vapaaehtoistyö on ollut ihailtavaa.

Kuntaan annettavasta palautteesta: nimettömillä ja asiattomilla kirjeillä ei asioita muuteta. Paremman lopputuloksen saa, kun kertoo asiansa kasvotusten tai ainakin omalla nimellä. Henkilöihin liittyvät solvaukset ja asiattomat vihjaukset jätämme omaan arvonsa. Sisällöstä päätellen kirjeiden lähettäminen on yhden ihmisen tai muutaman henkilön harrastus. Pahaan oloon kannattaa hakea apua.

Keski-Suomen päivänä, 18.4.2023, heitettiin kunnille haaste liikunnan lisäämisestä. Liikkumattomuuden hinta on hyvinvointialueelle jopa 160 miljoonaa euroa vuodessa. Pyydän kunnan asukkailta ideoita, miten voisimme edistää liikuntahaastetta Joutsassa. Liikuntapaikkamme ovat ainakin hyvässä kunnossa.


28.3.2023

Kunnanhallitus kävi kuntavierailulla Saarijärvellä ja Karstulassa. Saarijärvellä keskusteltiin hanketoiminnasta ja Karstulassa tutustuttiin keskusta-alueen kehittämiseen. Saarijärvellä on noin 2 miljoonan euron hankesalkku ja kaupungin palkkaama koordinaattori avustamassa hankehakemuksissa. Hankerahoitusta hyödyntämällä on saatu merkittäviä kehittämishankkeita vauhtiin. Karstulassa käytiin katsomassa Kopeskaarta, joka on ainutlaatuinen maamerkki ja kokoontumispaikka Karstulan keskustassa. Aina, kun lähtee oman kunnan ulkopuolelle, oppii jotain uutta. Maaseutukehityksen rahoitusmahdollisuudet ovat selvillä ja JTF-rahoitus avautumassa, joten nyt on hyvä aika aktivoitua hankehakuihin myös Joutsassa. Joutsan kunta on parasta aikaa valitsemassa viestintäsuunnittelijaa, jonka tehtäviin on sisällytetty hanketoiminta, joten jatkossa asiantuntija-apua saa myös Joutsan kunnanvirastosta.

Tällä viikolla käydään neuvotteluja TE-uudistuksen Keski-Suomen aluemallista. TE-aluepohja on 20000 työllistä (ei asukasta), mikä tekee aluemallista haasteellisen. Pohjoiseen Keski-Suomeen on Äänekosken ympärille muodostumassa oma alue. Jyväskylä puolestaan haluaa hoitaa TE-palvelut itse ja yksin. Eteläinen alue, joka ulottuu Hankasalmelta ja Laukaasta, Joutsan kautta Jämsään ja Keuruulle ei tunnu luontevalta. Mielestäni Joutsan kannalta paras aluemalli olisi sellainen, jossa Joutsa kuuluu Jyväskylän alueeseen, koska Jyväskylä on Joutsan työssäkäyntialuetta. Toiseksi paras vaihtoehto olisi koko maakunnan kokoinen TE-alue.

Konsernijaosto käsitteli maanantaina konserniyhtiöiden tilinpäätöksiä. Kaikki isoimmat yhtiöt tekivät haasteellisessa tilanteessa positiivisen tuloksen. Mainittakoon, että vuokra-asuntojen täyttöaste on lähes 100 %. Pannuvuoren rivitalojen siirtyminen kaukolämpöön oli taloudellisesti ja toiminnallisesti nappiin mennyt ajoitus. Vesihuolto investoi varavoimalaitokseen ja kipuili kohonneiden sähkölaskujen kanssa, mutta selvisi vuodesta hyvin. Joutsan Lämpö on äskettäin tehnyt perusinvestoinnit ja toiminta on sujunut ongelmitta. Biopolttoaineiden osuus lämmön tuotannossa on yli 99 %. Polttoaineina on käytetty metsätähdettä ja -haketta. Kohonneista kustannuksista johtuen veteen ja lämpöön on tehty maltillisia hinnan tarkistuksia. Kunnan yhtiöitä on johdettu pitkäjänteisesti ja yhtiöiden toimintaan sitoutuneesti: Joutsan Vesihuolto Oy:n puheenjohtaja Hannu Loipponen on toiminut hallituksen puheenjohtajana yli 25 vuotta ja itsekin olen toiminut Joutsan Lämpö Oy:n hallituksen puheenjohtajana yli 15 vuotta.

Kunnan tilinpäätös on valmistunut ja kunnanhallitus on sen maanantaina käsitellyt. Kunnan oma toiminta meni kunnialla plussalle, mutta terveys petti. Sairaanhoitopiirin yli kahden miljoonan alijäämät käänsivät kunnan tuloksen 1,2 miljoonaa miinukselle. Osasta kustannuksista riidellään vielä hallinto-oikeudessa asti. Onneksi kunnalla on puskurina kertynyttä ylijäämää 2,9 miljoonaa euroa. Alkanut vuosi on alkanut taloudellisesti hyvin.

Kevättä kohti mennään, vaikka ei siltä näytä. Eduskuntavaalit ovat tulevana sunnuntaina. Toivon joutsalaisehdokkaille parasta menestystä. Vaalien tulos ratkaisee lähivuosien kuntapolitiikan ja hyvinvointialueiden toiminnan suunnan: miten valtionosuudet kehittyvät, riittääkö hyvinvointialueiden rahoitus lähipalvelujen järjestämiseen sekä miten ikäihmisten hoivaan riittää tekijöitä. Itse toivon lapsiperheitä ja työllisyyttä tukevia toimenpiteitä.

Hyvää pääsiäistä!


8.3.2023

Kunnan viime vuoden tulos näyttää menevän reilusti pakkaselle. Näyttää siltä, että lähes jokainen Keski-Suomen kunnista on samassa jamassa. Ilman sairaanhoitopiirin ylimääräistä hyvinvointialueeseen siirtymisestä johtuvaa laskutusta Joutsa olisi tehnyt tavanomaisen lähes miljoonan euron positiivisen tuloksen. Sairaanhoitopiirin viime vuoden menot vaikuttavat myös kunnan tulevien vuosien talouteen, joten harmi on pitkäaikainen.

Leivonmäen lämmitys -asiassa edetään seuraavaan vaiheeseen: Lämpökolmikko on peruttanut sopimuksen purkamisen ja tehnyt uuden tarjouksen kaukolämmön toimittamisesta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Sopimusta arvioitaessa on huomioitava ainakin sopimuksen taloudellisuus, verkoston ja laitoksen tekninen kunto sekä ympäristönäkökulmat. Kaukolämmön hintaa on hyvä verrata Joutsan Lämmön ja muiden pienten lämpölaitosten tuottaman kaukolämmön hintaan sekä esimerkiksi maalämmön kustannuksiin.

Kuntalaiset ja ohikulkijat ovat kyselleet sähköautojen latauspisteitä. Asia on rakennuspäällikön Pinja Weijon valmistelussa. Latauspisteisiin haetaan ulkopuolista rahoitusta. Latauspaikka on vielä hakusassa, mutta eiköhän sekin selviä aikanaan.

Joutsan kunnan vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosuselle on myönnetty liikunnan ansiomitali kullatuin ristein. Tämä huomionosoitus meni oikeaan ositteeseen. Pitkälti Karin ansiota on se, että liikuntapaikat ja liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut ovat urheilupitäjässä monipuoliset.

Joutsan kunnalla on oma osasto 17.-19.3.2023 Jyväskylän Paviljongissa pidettävillä rakennusmessuilla. Osastolla esitellään paitsi kunnan tonttitarjontaa myös kuntaa yleisesti. Toivotaan, että messuyleisö on kiinnostunut vierailemaan osastollamme. Tontteja on myyty viime vuonna harvakseltaan, eikä nykyinen korkotaso ainakaan edistä omakotirakentamista. Tonttien hintataso on Joutsassa kohtuullinen. Uusien asukkaiden houkuttelemisessa tärkeää on se, millaiset peruspalvelut kunnassa on ja millainen mielikuva Joutsasta on syntynyt.

Ensi viikolla kunnanhallitus järjestää kyläillan Angeselässä, Lamminmäen tilalla. Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita. Uskon, että Jussi on kattanut kyläillan pöytään kahvit ja jotain suolaista. Kunnanhallituksen listalla on tavanomaisia asioita ja joitain (tavanomaisia) oikaisuvaatimuksia sekä Maaseutukehityksen hankekauden esittely.

Minulla on loppuviikolla suuri kunnia vierailla kuntamme asukkaan 100-vuotispäivillä. Kun kyseessä on sotaveteraani, niin tällaisia tilaisuuksia ei ehkä koskaan tule enää vastaan. Oma isäni ehti sotaan jatkosodan loppuvaiheessa ja oli sotaveteraani. Tällaista vierailua pohtiessani tulee mieleen hänen roolinsa vanhempana ja hänen kasvatusperiaatteensa. Isäni teki elämäntyönsä sotilaana ja piti tärkeänä oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä ja ahkeruutta sekä arvosti koulutusta ja sivistystä. Omat juurimultani ovat aivan rajan pinnassa ja vanhempieni perusarvoja vaikkapa koulutuksen ja sivistyksen osalta välitän myös omille lapsilleni.

Kevätaurinkoa kaikille!


15.2.2023

Tuulivoima puhuttaa -syystäkin. Pohjan Voima Oy on jättänyt Höystösensuota koskevan kaavoitusaloitteen ja jatko on luottamushenkilöiden punnittavissa. Virkamiehinä teemme meille määrätyt työt ja pysymme visusti sivussa vilkkaana käyvästä keskustelusta. Emme vastusta, emmekä puolusta tuulivoimahanketta.  Tuulivoiman taustakeskusteluissa painottuvat luonto- ja ympäristöarvot, vero- ja vuokratulot ja Suomen energiatalous. Mielestäni Pohjan Voiman kirjoitus paikallislehdessä oli yhteistyöhakuinen. Tomi Mäkipelto totesi, että ”heidän tehtävänään on etsiä tuulivoimalle parhaiten sopivia paikkoja, joissa haitat jäävät mahdollisimman pieniksi ja paikalliset hyödyt mahdollisimman suuriksi. Onneksi tällaisia paikkoja löytyy”. Aurinkovoimahanke sen sijaan etenee suotuisimmissa tuulissa ja tokkopa Höystösensuon hanke jäänee viimeiseksi tuulivoimahankkeeksi lähialueellamme.

Kunnanhallitus käsitteli vuotoepäilyä ja siitä tehtyä syyttämättäjättämispäätöstä. Hallituksen jatkokin oli vaakalaudalla, mutta luottamuksesta käytyjen pitkien ja syvällisten keskustelujen jälkeen päätettiin jatkaa nykykokoonpanolla. Minulle jäi sellainen käsitys, että yhteistyö ei salli enää samanlaisia iskuja.

JouHoksen konkurssi jättää joutsalaiseen palvelutarjontaan ison loven. Visa-Matti on ollut yrittäjänä innovatiivinen ja aktiivinen. Konkurssin vuoksi majoituspalvelut vähenevät ja laadukas lounastarjonta supistuu. Palvelutalon ruokatoimitukset on jotenkin järjestettävä. Ensi kesältä jää monta tapahtumaa kokematta. Toivottavasti jatkajat löytyvät pian. Kunnalla ei ole edellytyksiä hotelli- ja ravintolatoiminnan, saatikka panimon pyörittämiseen.

Minulla on erinomainen näköalapaikka Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) asiantuntijajäsenenä koko maakunnan kehittämiseen. Olen MYR:ssa Keski-Suomen kunnanjohtajien edustajana, en kunnan edustajana. Perjantaina tutustumme Saarijärven Biotalouskampukseen ja käsittelemme muun muassa Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategiaa 2023, JTF-rahoituksen kohdentamista sekä alueellista valintaperustetta alue- ja rakennepolitiikan hankehaussa. Yritän pitää maakunnassa Joutsan asiat esillä.

Hiihtolomaa edeltävällä viikolla käytämme johtoryhmän kanssa yhden päivän valmiuskoulutukseen. Venäjän hyökkäyssodan, energiakysymysten ja paikallisten valmiuskysymysten vuoksi suunnitelmien päivitys ja yhdessä niiden läpikäyminen on tärkeää.

Mukavaa hiihtolomaa. Itse vietän hiihtoloman lasteni kanssa lasketellen ja hiihtäen, leväten ja lukien. Hyvää ruokaa ja kulttuuria unohtamatta. Olen päivittänyt mielelläni someen omia kuulumisiani, mutta asiattomien ja joistain päivityksistä saamieni ikävien palautteiden vuoksi ne ovat vain kavereideni nähtävissä.


2.2.2023

Suosittelen silloin tällöin käymään kunnan kotisivuilla. Jo pelkästään kansisivun kuvat kertovat tärkeimmät teemat Joutsasta: Vapaus valita oman näköinen elämä, Kaikki arvokas on lähellä sekä Tilaa perheelle ja vapaa-ajan unelmille. Erityisen iloinen olen asumisen tarinoista. Katsokaa millä perusteella uudet asukkaat ovat valinneet asuinpaikakseen Joutsan. Jollekin se on ollut tönökuume, toiselle unelmien talo ja kolmannelle lapsiperheen helpompi arki. Luonto ja hiljaisuus, palvelujen läheisyys ja helppous asettua Joutsaan tulevat myös esille. Tarinat ovat positiivisia, Joutsa nähdään monipuolisesti tärkeänä paikkana. Toki kotisivuilta löytyy myös ajantasaista tietoa kunnan päätöksenteosta ja vireillä olevista asioista sekä linkit kunnan somekanaviin, instagramiin ja facebookiin.

Lähipäivinä on luvassa Joutopäiväuutisia. Joutsan Yrittäjät ry:n luovuttua järjestämisvastuusta on ihmetelty, kuka juhlat järjestää. Kunta on ollut aktiivinen etsimään kumppaneita Joutopäivien järjestämiseen ja löytänyt innokkaita ja aktiivisia toimijoita. Joutopäivät pidetään tuttuun tapaan heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tarkoituksena on järjestää tapahtumakokonaisuus joutsalaisille, Joutsan vapaa-ajanasukkaille ja lähikunnista tuleville vieraille. Juhlissa palataan alkuperäisille juurille enemmän kotikutoiseksi kesätapahtumaksi unohtamatta Joutopäivillä perinteisesti olevia oheistapahtumia. Joutsassa on paljon kesätapahtumia, joten tapahtumista muodostuvaa kokonaisuutta voidaan hyvällä syyllä kutsua Joutoajaksi.

Kunnan hankintailta järjestetään 22.2.23 klo 16 Käräjäsalissa. Esittelemme kunnan investointiohjelmaa ja niihin liittyviä hankintoja ja kilpailutuksia. Viikkoa aikaisemmin ystävänpäivänä paikallinen SPR on järjestämässä kunnan asukkaiden ja pakolaisten yhteisiä ystävänpäivän tilaisuuksia. Leivonmäellä on suunniteltu ystävänpäivän ja laskiaistapahtuman yhdistämistä, johon kutsutaan pakolaiset mukaan. Yritän järjestää aikaa niin, että osallistun kaikkiin näihin tilaisuuksiin. Toivon tapahtumiin kunnan asukkaiden runsasta osallistumista.

Olemme saaneet palautetta latukoneen häiritsevistä äänistä. Latukone ajaa hyvinvointia joutsalaisille. Hiihtopitäjässä on tärkeää, että ladut ovat hyvässä kunnossa ja innokkaimmat hiihtäjät sekä koululaiset pääsevät kunnostetuille ladulle jo aamulla. Latumestari Risto Otavalle iso kiitos vuosikausia kestäneestä työstä joutsalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Kevennyksenä voin kertoa, että Risto oli viimeisellä työviikollaan ennen eläköitymistään päivän kunnanjohtajana (ja minä huoltomiehenä). Risto linjasi johtoryhmässä, että Suomen ja Joutsan on liityttävä Natoon. Risto oli aikaansa edellä.


19.1.2023

Liikekeskuksen purku-urakka on parhaillaan kilpailutuksessa. Varsinainen purkaminen tapahtuu todennäköisesti kevään, kesän aikana. Rakennusvanhus saa vielä ennen lopullista kaatumistaan palvella Puolustusvoimien ja pelastuslaitoksen harjoituskäytössä, jos näiden suunnitelmat harjoituksista toteutuvat. Purku-urakan hintaan vaikuttaa merkittävästi se, minne pukujätteet viedään. Joutsan kunta on suunnitellut vievänsä purkujätteet jätevedenpuhdistamon läheisyydessä olevalle Hapetuslammikko -kiinteistölle ja jättänyt aluetta koskevan ympäristölupahakemuksen. Ympäristölupaa haetaan betoni- ja tiilijätteen vastaanottoon, käsittelyyn ja murskaukseen sekä maa- ja kiviaineisten sekä asfalttijätteen välivarastointiin ja hyödyntämiseen. Jätteet syntyvät kunnan omista rakennus- ja purkuhankkeista. Murskattua betoni- ja tiilijätettä on tarkoitus käyttää jätevedenpuhdistamon alueella sijaitsevien keräysalueiden ja uusien kenttien pohjarakentamisessa sekä mahdollisissa kunnan omissa rakennushankkeissa. Jos Hapetuslammikko on purkujätteille käytettävissä, kunta säästää lähivuosien purkukustannuksissa jopa puoli miljoonaa euroa.

Mikä on Nuolen suunta? Kunnan asukkaat ovat kiinnostuneet, mitä Nuolen alueelle kuuluu ja millaisia suunnitelmia alueen kehittämiseksi on olemassa. Joutsan kunta maksoi valtuuston yksimielisellä päätöksellä Oravakivessä sijaitsevasta Nuolen alueesta noin miljoona euroa. Alueelle on etsitty toimintaa viimeksi konsultin avustuksella, mutta toistaiseksi laihoin tuloksin. Nuoleen on suunniteltu tuotannollista ja kaupallisia palveluja sekä HUB-aluetta. Kunnan omien kontaktien avulla ison kansainvälisen toimijan kanssa päästiin neuvotteluissa jo tarjousvaiheeseen, mutta hanke kariutui loppumetreillä. Toimijalla on useita kohteita ja Joutsan hanke lykkääntyi tai päättyi. Olisiko alue kaavoitettava asumiskäyttöön, vapaa-ajanasumiseen vai laitetaanko koko alue myyntiin? Tässäpä pohdittavaa hyvin toimintansa aloittaneelle elinvoimapöydälle. Asiallisia, toteuttamiskelpoisia ehdotuksia kuuntelemme mielellään.

Joutsaan on tullut 127 pakolaista ja he edustavat kuutta eri kansallisuutta, valtaosa ukrainalaisia. Peruskoulussa on aloittanut kaksi valmistavan opetuksen ryhmää. Joutsalaiset ovat vapaaehtoisvoimin auttaneet pakolaisten kotoutumista. Nyt on tärkeää aloittaa suomen kielen opetus kaikille tulokkaille ja kartoittaa vastaanottokeskuksen asukkaiden koulutusta ja työhistoriaa. Avoimista työpaikoista kannattaa ilmoittaa vastaanottokeskukselle laatimalla työpaikkailmoitus selkosuomella, englanniksi tai google-kääntäjällä. Työhaluja ja taitoja sekä innokkuutta oppia uusia työtehtäviä pakolaisilla riittää.

Lähiaikojen päätehtäviä ovat hyvinvointivaikutusten arvioinnin kehittäminen, yrityskäynnit ja hankintaillan järjestäminen. Elinvoimapöydässä käsittelemme kunnanhallitukselle tehdyn elinkeinokyselyn tuloksia. Hieman juhlaakin on näköpiirissä: Keski-Suomen Yrittäjäjuhla järjestetään viikon kuluttua, jossa toivottavasti on mukana paljon myös joutsalaisia yrittäjiä. Paikallisten yrittäjäjärjestöjen palkitsemat yrittäjät ovat Kukka-Sari ja Jussi Lehtonen.


5.1.2023
Monet kunnan asukkaat ja vapaa-ajanasukkaat ovat toivoneet kunnan kotisivuille kunnanjohtajan katsausta ajankohtaisista asioista. Yritän vastata haasteeseen kirjoittamalla parin viikon välein kunnanjohtajan blogia. Blogissa kerron meneillään olevista asioista ja tuon kunnanjohtajan työtä ja elämää tutummaksi kuntalaisille.

Keskisuomalainen uutisoi, että superhässäköiltä vältyttiin, kun Keski-Suomen hyvinvointialue aloitti vuoden vaihteessa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueelle on maamme historian suurin hallinnollinen muutos, mutta asiakkaille muutos tuskin lainkaan näkyy arjessa. Kunnan asukkaat saavat palvelut kuten ennenkin ja heitä palvelevat saman työntekijät kuten aikaisemminkin. Työntekijöiden asemapaikat ja puhelinnumerot säilyvät ennallaan. Joutsassa muutos on vähäinen senkin vuoksi, että kunta ei ole tuottanut tähänkään asti perusterveydenhuollon palveluja, vaan ne on tuottanut seututerveyskeskus. Pelastustoimi on siirtynyt Jyväskylän kaupungille jo vuosia sitten. Itselleni seututerveyskeskuksen lopettaminen tuntuu haikealta, koska olin seututerveyskeskuksen johtokunnan jäsen sen perustamisesta alkaen. Joutsan terveyspalvelujen edistäminen seututerveyskeskuksen johtokunnassa on ollut mieluisaa työtä. Kunnalle hyvinvointialueiden perustaminen teetätti paljon työtä henkilöstön siirtoihin, kiinteistöihin ja sopimuksiin liittyen. Olen tyytyväinen, että selvisimme urakasta hyvin ja valmistauduimme sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymiseen muun muassa rakentamalla ja kunnostamalla näihin palveluihin toimivat toimitilat.

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset asukkaat ja paljon asukas- ja asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on 1.1.2023 lähtien kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen tehtävä. Kunnat ja hyvinvointialueet ovat jo sopineet tulevista yhteistyömuodoista tai näitä yhteistyömuotoja suunnitellaan parhaillaan yhteistyössä. Monissa kunnissa on palkattu erikseen työntekijöitä edistämään hyvinvointityötä. Joutsassa tätä tehtävää hoitaa hyvinvointikoordinaattori Johanna Pajunen. Joutsan kuntastrategiassa on sovittu, että kunnassa arvioidaan päätösten hyvinvointivaikutuksia. Valtuustossa, hallituksessa ja lautakunnassa tehtävien päätösten toivotaan edistävän kunnan asukkaiden hyvinvointia. Joutsan kuntastrategiassa todetaan myös, että huolehdimme jokaisesta. Hyvinvoinnin edistäminen on osa huolenpitoa.

Yritysten hyvinvointi ja elinvoima on myös tärkeää. Maakunnallisesti yritysten investointeihin ja kehittämishankkeisiin on nyt haettavissa poikkeuksellisen suuri summa rahaa. Keski-Suomessa on vuoteen 2027 mennessä käytettävissä ns. JTF-rahoitusta yhteensä 47,2 miljoonaa euroa. Tukea myönnettäessä etusijalla ovat Saarijärven-Viitasaaren, Keuruun ja Joutsan seudut. Lisäksi Joutsan seutu on päässyt ELYn rahoituksessa II tukialueeseen, jossa pienyritysten tukiprosentti on 35 % ja keskisuurilla 25%. Lisätietoja antavat Keski-Suomen Liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Jokaisen on myös itse huolehdittava omasta hyvinvoinnistaan. Omalla kohdallani se onnistuu talvella parhaiten hiihtämällä, laskettelemalla ja ulkoilemalla luonnossa. Toivon alkutalvelta hyviä hiihtokelejä. Melkein kuukauden kestänyt sitkeä flunssa lykkäsi hiihtokauden aloitusta. Hyvään vauhtiin päästyäni tuli vesikelit ja loppuviikolle taitaa tulla kipakat pakkaset. Onneksi lasten futispelejä voi seurata sisätiloissa kovillakin pakkasilla.

Bloggailen taas parin viikon kuluttua. Hyvää alkanutta vuotta ’23!