Merkittäviä avustuksia Joutsan kunnalle varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen

Kevään ja kesän aikana Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi haettavaksi sekä tasa-arvorahoitusta varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen kuin myös avustukset koronakriisin aiheuttamiin seurauksiin ja oppimisen ja kasvun tukemiseen.

Joutsan kuntaan myönnettiin 101 760 euroa tasa-arvorahoitusta, jonka käytössä kunnalla on 20% omarahoitusosuus. Kesäkuussa haetusta oppimisen ja kasvun tukemiseen käytettävästä rahoitushakemuksesta hyväksyttiin varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen yhteensä 93 200 euron avustus. Tämän rahoituksen käytössä valtionosuudella voidaan kattaa 95% toiminnan kustannuksista.

Joutsassa haettiin rahoituksella järjestettäväksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan työpanosta sekä avustajapalveluja. Esi- ja perusopetuksen osalta lisätään erityistä tukea mm. perustettavalla erityisen tuen pienryhmällä sekä varmistetaan rahoituksella resurssiopettajan ja erityisopettajan työpanos. Samalla pyritään varmistamaan tukiopetuksella sekä samanaikaisopetuksella oppimiserojen tasoittamista.

Joutsassa on rahoituksen varmistuttua vielä edessä resurssiopettajan rekrytointi. Muutoin osaajien saaminen tehtäviin näyttää todennäköiseltä.