Muutoksia taksikorttikyytien omavastuuosuudessa

Uuden asiakasmaksulain myötä käytänne omavastuuosuuden perimisestä muuttui.

1.4.2022 lukien omavastuuosuuden asiakkaalta perii taksikortin myöntäjä Joutsan kunta. Korteille on vaihdettu tieto – omavastuuosuutta ei peritä.

Asiakkaille menee oma tiedote käytänteestä. Kunta laskuttaa asiakasta kuukausittain toteutuneiden kyytien mukaan.

Lisätietoja
Netta Suni
sosiaalipalveluiden toimistosihteeri
netta.suni@joutsa.fi puh. 040-592 4016

Tiina Savolainen
ikäihmisten palveluiden toimistosihteeri
tiina.savolainen@joutsa.fi puh. 040-358 8161