NELINVOIMAA! Kysely Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän kuntien vapaa-ajan asukkaille

Nelinvoimaa-kunnissa kysytään alueen vapaa-ajan asukkailta kiinnostusta osallistua alueen elinvoimatyöhön. Kysely on osa Pienten kuntien akatemia -hanketta ja kysely toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

Kyselyllä hankitaan lisätietoa alueella monipaikkaisesti asuvien palvelutarpeista, kiinnostuksesta ja keinoista yrittäjyyden edistämiseen sekä halukkuudesta muuttaa vapaa-ajan asunto ympärivuotiseen käyttöön.
Kyselyn avulla saatua tietoa hyödynnetään kehittämistyössä, jolla vahvistetaan alueellista yhteistyötä palveluiden saatavuuteen ja madalletaan kynnystä osallistumiseen.

Sähköisesti toteutettava kysely on kuusiosainen. Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa arviolta 10-20 minuuttia, riippuen miten laajasti haluaa vastata avoimiin kysymyksiin. Kysely on auki 15.6.2023 asti.
Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvomme neljä (4 kappaletta) 50 euron arvoista lahjakorttia Nelinvoima-kuntien alueen palveluihin. 

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn tästä linkistä! Nelinvoimaa kysely vapaa-ajanasukkaille

Kyselyn toteuttaa Tampereen yliopiston puolesta Ursula Sievänen.
Lisätietoja Nelinvoimaa-kyselystä saat anne.lahikainen-aho@sysma.fi tai ursula.sievanen@tuni.fi

Pienten kuntien akatemia -hankeen avulla edistetään uudenlaista maakuntarajat ylittävää yhteistyötä reunakuntien työvoiman saatavuuteen, työllistymiseen ja yrittäjyyteen. Toiminta on saanut ESR -hankerahoituksen ajalle 2/2023-1/2025. Lisätietoa hankkeesta www.nelinvoimaa.fi