Osalle Keski-Suomen kunnista lastenvalvojan palvelut etänä ja lähipalveluna Jyväskylästä

Osalle Keski-Suomen kunnista lastenvalvojan palvelut etänä ja lähipalveluna Jyväskylästä

Keski-Suomessa lastenvalvojan asiantuntijuutta kootaan alueelliseen yksikköön.Jyväskylän kaupunki tuottaa lastenvalvojan palvelut vuoden 2021 alusta lähtien valtaosaan Keski-Suomen kunnista.

Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Keuruun, Luhangan, Multian, Petäjäveden, Toivakan, Saarikan kuntayhtymän Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven sekä Viitaunionin Viitasaaren ja Pihtiputaan kuntien asukkaat ottavat yhteyttä Jyväskylän perheoikeudellisiin palveluihin, kun he tarvitsevat lastenvalvojan palveluita.

Apua lapsen huolto-, asumis-, tapaamis- ja elatusasioihin

Lastenvalvoja auttaa, kun perheen vanhemmat ovat eronneet ja lapsen huolto-, asumis-, tapaamis- ja elatusasiat vaativat neuvontaa, ohjausta, apua ja sopimuksia. Perheoikeudelliset palvelut selvittää myös lapsen isyyden ja äitiyden. Isyys selvitetään, kun neuvolassa tapahtuva ennakollinen isyyden tunnustaminen ei ole mahdollista tai avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys on epäselvä. Lisäksi lastenvalvojat laativat olosuhdeselvityksiä riita-asioissa tuomioistuimille. Kunnat organisoivat edelleen itse lasten valvotut tapaamiset sekä niiden valvonnan.

Perheoikeudellisten palveluiden toimipiste sijaitsee Jyväskylässä. Toimipisteen lisäksi asiakasvastaanottoja järjestetään sovitusti muissakin kunnissa ajanvarauksella ja sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen. Etävastaanotoista on myönteisiä kokemuksia.

– Lastenvalvojat ovat järjestäneet paljon sopimusneuvotteluja etäyhteyksin. Etäyhteys toimii hyvin esimerkiksi vanhempien välisissä neuvotteluissa, kun toinen vanhempi asuu pitkän etäisyyden päässä toisesta vanhemmasta. Asioista sopimista voidaan näin nopeuttaa ja lastenvalvojien välisiä virka-apupyyntöjä voidaan vähentää, selvittää johtava lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä Mirja Laitinen Jyväskylän perheoikeudellisista palveluista.

Alueellista yhteistyötä halutaan lisätä Keski-Suomessa

Keski-Suomen kunnat ovat sitoutuneet Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan. Perheoikeudellisten palveluiden tuottaminen alueellisena yhteistyönä on hankeohjelman yksi toimenpide.

– Alueellisen palvelun tavoitteena on tuottaa asukkaille yhdenvertaista palvelua, nopeuttaa palveluun pääsyä, mahdollistaa joustavuus toimipisteiden valinnassa sekä turvata riittävä asiantuntijuus, kertoo ohjelmapäällikkö Tiina Koponen Keski-Suomen sote-uudistuksesta.

Jokainen kunta on tehnyt erikseen päätöksen toiminnan siirrosta keskitetylle perheoikeudelliselle yksikölle. Toiminnasta syntyvät kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken asukaslukuun suhteutettuna. Toisessa aallossa, 1.5.2021 alkaen, mukaan ovat tulossa myös Muurame ja Äänekoski.

Yhteys lastenvalvojaan sähköisesti, puhelimitse ja chatillä

Palveluohjaus

  • maanantaina ja torstaina klo 9–10 ja tiistaina klo 12–15, p. 014 266 3993 
  • ohjausta ja neuvontaa

Lastenvalvojien puhelinneuvonta 

  • Yleinen puhelinneuvonta tiistaisin klo 13–15, keskiviikkoisin klo 10–12 ja perjantaisin klo 10–11 numerossa 014 266 7011
  • Varaa aika sähköisesti: Ajan oman alueen lastenvalvojalle voi varata myös sähköisesti Hyviksen kautta.
  • Lastenvalvojien henkilökohtainen puhelinaika maanantaisin ja torstaisin klo 9–10. Katso numerot oman alueesi työntekijän kohdalta.

Lastenvalvoja palvelee myös chatissa maanantaisin klo 15–17

Jyväskylän kaupungin perheoikeudelliset palvelut, Väinönkatu 6, 40100 Jyväskylä.

www.jyvaskyla.fi/lastenvalvoja

Lisätietoja:
– johtava lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä Mirja Laitinen, p. 050 311 8647, Jyväskylän kaupunki
– ohjelmapäällikkö Tiina Koponen, p. 050 311 8075, Keski-Suomen sote-uudistus, paikalla 4.1.2021