Osallistava budjetointi – äänestys

Kunnanhallitus on varannut hyvinvointipalveluiden kehittämiseen kohdennetusta perinnöstä 30 000 euron määrärahan osallistavaan budjetointiin. Kunnan verkkosivuilla on ollut kysely ideoista, joista kunnanhallituksen nimeämä työryhmä on valinnut lopulliseen äänestykseen viisi ehdotusta. Valituissa ehdotuksissa on huomioitu kunnanhallituksen määrittelemät kriteerit.   
Äänestykseen valikoituneiden ehdotusten lisäksi osatoiveista toteutuu kunnan perustoimintojen ja budjetoinnin kautta toteutettuna.

Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa ja äänestää mieluisinta ehdotusta viidestä vaihtoehdosta. 

Vastausaikaa on 31.3.-1.5.2023.

Äänestykseen pääset painamalla tästä.