Osallistava budjetointi

Osallistava budjetointi on Joutsassa toimivaksi todettu toimintamalli, jossa asukkaat otetaan mukaan kunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon. Osallistavassa budjetoinnissa kunnan asukkaille annetaan päätösvalta kuntalaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa.

Osallistava budjetointi on järjestetty Joutsassa nyt kaksi kertaa kuntalaisaloitteen pohjalta. Osallistavaan budjetointiin pyydettävät ideat tulee liittyä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen, mikä on käytettävien testamenttivarojen käytön ehtona.

Nyt toteutettavan osallistvan budjetoinnin kehittämisideoiden reunaehdoiksi kunnanhallitus on määritellyt:

  • hankkeet kohdistetaan kylille (pois lukien Joutsan ja Leivonmäen keskustat, joihin edellisillä kerroilla hankkeet ovat kohdistuneet)
  • hanke on yleishyödyllinen, esteetön, hyvinvointia edistävä
  • hankkeen toteuttajina voivat olla yksittäiset kuntalaiset, yrittäjät, järjestöt, yhdistykset ja kunta tai kaikki nämä yhteistyössä
  • myönnettävä summa on maksimissaan 30 000 €

Työryhmä työstää ehdotuksista viisi toteuttamiskelpoista ideaa, joista kuntalaisille keväällä järjestettävän äänestyksen tuloksena toteutetaan eniten ääniä saavat/saaneet ehdotukset.  

Osallistavan budjetoinnin toteuttamista jatketaan siis tänäkin vuonna ja kuntalaisilla on jälleen mahdollista osallistua kunnan kehittämiseen tarjoamalla ideoita päätöksentekoon.

Anna oma ideasi kunnan hyvinvointiin! Oman ideasi pääset antamaan tästä. Ideoita voi antaa 31.12.2022 saakka.