Osallistu ja vaikuta hyvinvointialueen palveluverkon suunnitteluun

Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkotyöhön saatu jo 1 252 keskisuomalaisen näkemys – vielä ehdit osallistua 28.1. mennessä

Keski-Suomen hyvinvointialueen tulevaa monikanavaista palveluverkkoa ollaan parhaillaan suunnittelemassa. Kaikki keskisuomalaiset voivat osallistua palveluverkon suunnitteluun avoimella Polis-alustalla ja ehdottamalla omia näkemyksiään. Tähän mennessä jo 1 252 keskisuomalaista on osallistunut kyselyyn. Vielä ehdit esittää oman näkemyksesi 28.1. mennessä.

Polis-alustalle pääsee osallistumaan osoitteessa www.hyvaks.fi/palveluverkko.

Polis-alustalla vastaaja voi anonyymisti ottaa kantaa hänelle esitettyihin väittämiin olemalla samaa tai eri mieltä tai ohittamalla väittämän. Väittämillä kartoitetaan muun muassa sitä, pitääkö digipalveluita lisätä tai jos lähimmän toimipisteen aukioloajat olisivat nykyistä laajemmat, voisiko se sijaita nykyistä etäämmällä. Samoin väitteiden kautta selvitetään suhtautumista liikkuviin palveluihin

Monikanavaisen palveluverkon suunnittelussa huomioidaan keskisuomalaisten palvelutarpeet ja niiden muutokset

Palveluverkkotyössä pohditaan sitä, miten sosiaali- ja terveyspalveluja tarjotaan niin lähivuosina kuin pidemmälläkin aikavälillä. Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkko koostuu palvelukanavista, joihin kuuluvat muun muassa sähköiset palvelut, liikkuvat palvelut, asiakkaille kotiin vietävät palvelut ja toimipisteet. 

Polis-alustan tuloksia hyödynnetään, kun monikanavaisen palveluverkon kokonaisuutta valmistellaan. Palveluverkkoa koskevat luonnokset tulevat helmikuun lopussa erikseen julkisesti kommentoitavaksi.