Pienten reunakuntien yhteistyöllä ja koulutuksella haetaan ratkaisua hoitajapulaan

”Ikääntyvien hoitoon ja kuntoutumiseen suuntautuvaan lähihoitajakoulutukseen tuli määräaikaan mennessä hakemuksia 38. Alalle soveltuvuusarvion jälkeen, aloituspaikan koulutukseen on saanut hakijoista 27”, kertoo asiakkuuspäällikkö Krista Hanski Gradiasta.

Koulutus käynnistyy 18.1.2021. Koulutus toteutetaan paikallisesti Joutsa-Pertunmaa-Hartola-Sysmä alueella, yhteistyössä alueen työnantajien kanssa. Gradia käynnistää opetuksen ja lähiopetuspäivät järjestetään kevään osalta Joutsassa. Syksyllä -21 koulutusta jatkaa Salpaus ja lähiopetus siirtyy Päijät-Hämeen puolelle Sysmään tai Hartolaan.

Opiskelu pohjautuu vahvasti työelämässä oppimiseen. Alueen työpaikat ja kunnat ovat olleet mukana suunnittelemassa koulutusta yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Koulutusmallin avulla lähihoitajaksi voi joustavasti valmistua noin kahdessa vuodessa. Opiskelijan aiemmat opintosuoritukset voivat aikaistaa valmistumista. Opiskelijoiden toivotaan työllistyvän koulutustyöpaikkoihin jo opintojen aikana tai heti valmistumisen jälkeen.

Koulutusmallin valmistelua, yhteistyön koordinointia sekä koulutuksen markkinointia on toteutettu Pienten kuntien elinvoimaa ESR-hankkeen avulla. Hankkeen avulla haetaan ratkaisuja, miten työllistymistä ja työvoiman saatavuutta voidaan parantaa pienten reunakuntien työssäkäyntialueella.

Lisätietoja:    Pienten kuntien elinvoimaa -hanke: Anne Lahikainen-Aho, projektipäällikkö, anne.lahikainen-aho@hartola.fi, 044 743 2254, www.nelinvoimaa.fi
Gradia:          Krista Hanski asiakkuuspäällikkö, krista.hanski@gradia.fi, 040 3415191
Salpaus:        Sirpa Vannula lehtori, sirpa.vannula@salpaus.fi , 0447080383