Risu- ja haravointijätteen vastaanotto keväällä 2023

Risu- ja haravointijätettä voi toimittaa maksutta Joutsassa jätevedenpuhdistamon alueelle (os. Mämmiläntie 38) ja Leivonmäellä entiselle kaatopaikalle (os. Poikkitie 85) viikoilla 18, 19 ja 20 erikseen merkityille paikoille. Tämän jälkeen toimitus on maksullista. Tuonnista peritään asiakkaalta 25 €/tuontikerta. Tarkemmat ohjeet on luettavissa Leivonmäen osalta täältä ja Joutsan osalta täältä ja alueiden ulkopuolella olevista infotauluista. Leivonmäellä maksu laskutetaan jälkikäteen ja Joutsassa maksamisessa käytetään MobilePayta. Tarkemmat maksuohjeet saa ohjeissa olevista puhelinnumeroista. Käteis- ja korttimaksumahdollisuutta ei ole.

Syksyn 2023 maksuttomista vastaanottoajoista tiedotetaan erikseen.