Seututerveyskeskus ottaa käyttöön Omaolon yleisen oirearvion

TIEDOTE 15.2.2021 / Keski-Suomen seututerveyskeskus

Omaolo.fi-palvelun yleinen oirearvo otetaan Seututerveyskeskuksessa käyttöön koronavirusoirearvion rinnalle 15.2. alkaen. Seututerveyskeskuksen alueen kuntalainen voi tehdä yleisen oirearvion milloin vain, kun hän kokee tarvitsevansa terveydenhuollon apua oireisiinsa. Oirearvio kyselee esitietoja, jotka auttavat terveydenhuollon ammattilaista arvioimaan hoidon tarvetta ja sen kiireellisyyttä. Oirearvion tulokset voi tarvittaessa lähettää ammattilaiselle vahvan Suomi.fi-tunnistautumisen kautta.

Omaolon yleinen oirearvio kertoo luotettavasti, vaativatko oireet ammattilaisen hoitoa vai riittääkö itsehoito. Suositukset perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen näyttöön ja Käypä hoito -suosituksiin.

Omaolon palvelut tulevat laajenemaan Seututerveyskeskuksessa vähitellen.

Lue lisää Omaolo-palvelusta: https://www.omaolo.fi/

Lisätietoja:
Sovellusasiantuntija Minna Teiskonen, 014 269 0093, minna.teiskonen@seututk.fi