Sivuojan perkaus Huttulantiellä selä sadevesiviemärin parantaminen ja sivuojan perkaus Hulikkalantiellä

Joutsan kunnan tekninen osasto suorittaa 25.09 – 02.10.2020 ajalla sivuojan perkausta Huttulantiellä Häntäläntien kohdalla ja sadevesiviemärin parantamista sekä sivuojan perkausta välillä Yhdystie – Teuvonkuja.
Korjaustöiden vuoksi joudutaan yleistä ja kevyttä liikennettä ohjaamaan työmaan ohitse pois normaalilta kulkuväylältä.
Pahoittelemme aiheuttamaamme haittaa ja pyydämme huomioimaan työmaa-alueen toiminnassanne.

Joutsan kunta tekninen osasto