Sosiaalinen luototus Keski-Suomen hyvinvointialueelle syksyllä

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimen palveluista. Hyvinvointialue vastaa jatkossa myös sosiaalisen luototuksen palveluista. Sosiaalinen luototus laajenee koko hyvinvointialueelle syksyllä 2023. Sosiaalinen luotto on ollut aiemmin käytössä Jyväskylässä, Äänekoskella ja Toivakassa. Nykyisten asiakkaiden palvelut ja laskutus jatkuvat hyvinvointialueella aiempien maksusuunnitelmien mukaisesti. Palveluiden siirtyminen ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä tai erillisiä yhteydenottoja. Uusia luottoja voidaan myöntää vastaa vasta syksyllä. 

Mikä on sosiaalinen luotto? 

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa. Tavoitteena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön itsenäistä suoriutumista.  

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän vuoksi. Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää, että lainansaaja kykenee pysyväisluonteisista tuloistaan maksamaan lainan kuukausittaiset lyhennykset ja korot. Ennen sosiaalisen luoton saannin edellytysten arviointia tarkistetaan hakijan mahdollisuus saada toimeentulotukea (perus-, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki). 

Luototuksessa noudatetaan sosiaalisesta luototuksesta annettua lakia. Suomen hallitus on antanut eduskunnalle esityksen sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena tehdä sosiaalisesta luototuksesta hyvinvointialueilla järjestettävä lakisääteinen tehtävä. Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää, että hyvinvointialueella perustetaan rahasto, jonka pääomasta luotot voidaan myöntää. Eduskunnan käsittelyyn on tulossa lakiehdotus, jonka myötä hyvinvointialueelle voidaan myöntää sosiaalisessa luotonantotoiminnassa tarvittavan luottopääoman rahoittamiseen valtionavustusta. Sosiaalista luototusta koskevan lain muutos on tulossa voimaan syksyllä 2023. 

Sosiaalisen luototuksen nykyisten asiakkaiden yhteydenotot Jyväskylässä ja Äänekoskella 

Nykyisten asiakkaiden tulee huomioida, että tilinumerot muuttuvat laskuilla hyvinvointialueen tilinumeroiksi. 

Maksuvapaa- ja muutoshakemukset sekä laskujen eräpäivämuutoksiin liittyvät yhteydenotot: 

Jyväskylä: sosiaalisen luototuksen talousneuvoja Vilma Lajunen, p. 014 266 3421, Hannikaisenkatu 37, 40100 Jyväskylä 

Äänekoski: sosiaalinen luototus, p. 040 192 8243, ke ja to klo 10–11. 

Toivakassa asiakkuudet ovat jo päättyneet. 

Sosiaalisen luoton myöntämisperusteet verkkosivuilla pdf-muodossa: https://hyvaks-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_attn_tweb.htm?id=12533 

Lisätietoja: 

  • palveluesimies Minna Sellman, p. 014 266 8199, 050 440 2908 
  • talousneuvoja Vilma Lajunen, p. 014 266 3421 
  • palvelupäällikkö Laura Vänttinen, p. 050 347 1022