Tiedote syyslukukauden aloituksesta Joutsan kunnan perusopetuksessa ja lukiossa

Hallitus on kesällä 2020 antanut muutosesityksen perusopetuslain tilapäisestä muuttamisesta syksyn 2020 ajalle. Uusi laki on nyt voimassa.
Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä.
Mikäli epidemia laajenee, opetuksen järjestäjä, tässä tapauksessa Joutsan kunta, voi siirtyä jatkossa omalla päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin korkeintaan kuukaudeksi kerrallaan. Päätös voi koskea osaa koulun toiminnasta tai koko perus- ja/tai lukio-opetusta. Kunta ei tee ratkaisua itsenäisesti, vaan se tehdään yhteistyössä tartuntatautiviranomaisten kanssa.

Toistaiseksi oman kunnan ja maakunnan alueella koronaviruksen osalta eletään rauhallista ja vakaata aikaa. Merkkejä epidemian mahdollisesta kiihtymisestä on alkanut ilmaantua. Kevään lähiopetuksen aikana toteutettuja käytänteitä jatketaan monelta osin. Näitä ovat esimerkiksi se, että pääosin luokanopetuksessa toimitaan oman opettajan ohjauksessa. Koulutyössä, erityisesti ruokailussa tai oppiaineissa, missä käsitellään samoja materiaaleja, toimitaan hygieniaa noudattaen. Käsien pesu ja käsidesin käyttö on erityisen tärkeää. Seuraamme aiempien ohjeiden lisäksi ajankohtaisia muutoksia ja reagoimme niihin tarpeen mukaan.

Oireilevana ei pidä tulla kouluun. Oireiden syy on tarpeen selvittää. Joutsassa on tavoite aloittaa koronavirustestaus elokuun aikana. Tästä saadaan tietoa Seututerveyskeskuksen kautta. Näillä toimilla ja testaamisella voidaan toivottavasti hillitä epidemian laajenemista riittävästi. Jokaisen vastuullinen ja ohjeita seuraava toiminta on nyt oleellista.

Mikäli oppilas tai hänen perheenjäsenensä kuuluu riskiryhmään,
(https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat), on epidemian laajetessa mahdollista anoa lupaa poissaoloon koulusta hoitavan lääkärin lausunnolla. Muutoin opetuksessa läsnäolosta on voimassa se, mitä normaalioloissa muutoinkin.

Koulut ja varhaiskasvatus antavat tiedotteissaan lisätietoja käytännön järjestelyistä.

Mika Sirkka, hyvinvointi- ja sivistysjohtaja