Tulevaisuuden kotona asumista tukevien palveluiden kehittäminen

Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa on käynnistynyt Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke (TulKoti). Hankkeen tavoitteena on luoda Keski-Suomen hyvinvointialueelle yhtenäinen toimintamalli iäkkäiden kotona asumista tukeville palveluille.

-Sovellamme, jalostamme ja juurrutamme vaikuttaviksi osoitettuja toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä yhdessä hyvinvointialueen kuntien kanssa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tuija Haatainen.

Hankkeessa haetaan myös uusia innovatiivisia ratkaisuja kotona asumisen tueksi vietävien palvelujen keskeisiin haasteisiin.

-Kokoamme tietoa sekä hyvinvointialueen kotihoidon yksiköiden että iäkkäiden asukkaiden näkemyksistä toimivista käytännöistä sekä kehittämiskohdista, jonka jälkeen mietimme, kuinka parhaat käytännöt saadaan jalkautettua yhdenvertaisesti hyvinvointialueella ja sen jälkeen alkaa niiden toteuttaminen, jatkaa Haatainen.

Yhtäläiset palvelut Keski-Suomen hyvinvointialueelle

Hankkeen tavoitteiden toteutuessa hyvinvointialueen iäkäs asukas saa asiakaslähtöisen, tarpeet ja toimintakyvyn huomioivan kotona asumista tukevan palvelun, esimerkiksi etäkontaktin hoitavan lääkärin kanssa tai kuntoutusta tukevan arviokäynnin kotiin. Tavoitteena on, että Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntynyt asukas saa saman sisältöiset palvelut 1.1.2023 lähtien.

Hankkeessa keskitytään myös osaamiseen lisäämiseen niin, että asiakas saa tarpeensa mukaista erityisosaamista esimerkiksi muistiin, mielenterveyteen tai kuntoon liittyvissä arkeen vaikuttavissa haasteissa. Kotona asumista tukevat palvelut on suunnattu laajalle ikähaitarille. Yksi palvelun piirin hakeutuva voi olla iältään 56-vuotias muistisairauden tuomiin arjen haasteisiin apua tarvitseva, toinen yli 93-vuotias tuen tarvitsija.

-Hyvinvointialueen alueella asuvilla asukkaillamme on yhtäläiset oikeudet palveluihin: asiakas saa yhteyden palveluun ja saa tasalaatuista palvelua riippumatta kotikunnastaan – 74-vuotias Siiri Pihtiputaalta ja 92-vuotias Juhani Toivakasta ovat samalla viivalla palvelun saatavuuden suhteen, palvelumuoto riippuu asiakkaan tilanteesta, kuvaa Haatainen.

Hankkeen taustalla kulkee iäkkäiden palveluiden laatusuosituksen toimenpide-ehdotukset sekä aiemmin toteutetut ja menossa olevat palveluiden kehittämishankkeet. Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö ja se on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmaa.

Seuraa rekrytointiamme

Tammikuussa hankkeen projektipäällikkö aloitti tehtävänsä. Asiantuntevien projektityöntekijöiden rekrytointi alkaa helmikuussa. Seuraa rekrytointiamme verkkosivuiltamme.


Lisätietoja:

  • Tuija Haatainen, projektipäällikkö, Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke, p. 050 598 4973, tuija.haatainen(at)jyvaskyla.fi