Työelämäpainotteiseen lähihoitajakoulutukseen hakijaryntäys

”Ilahduttavan suuri hakijoiden määrä osoittaa todeksi sen, että työllistymiseen ja hoiva-alan työvoimapulaan on löydettävissä ratkaisu koulutuksen avulla myös maaseutukunnissa.
Uudenlainen ajattelu koulutuksen toteutuksessa, työelämälähtöisyys ja laaja toimijoiden yhteistyö yli kaikkien rajojen ovat olleet avaintekijöitä. Sen lisäksi toteutettiin kohdennettua ja asiakaslähtöistä koulutuksen markkinointia ja työelämän mahdollisuuksien esiintuomista”, summaa työryhmän yhteisiä tuntemuksia Anne Lahikainen-Aho.

Pienten reunakuntien alueella toteutettavaan lähihoitajakoulutukseen tuli hakemuksia määräaikaan mennessä yhteensä 40. Hakuaika koulutukseen oli 28.9.-27.11.2020. Tutkinnon osaamisalana on ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Hartolan, Joutsan, Pertunmaan, ja Sysmän kuntien ja hoiva-alan työnantajien kanssa. Koulutus on työelämäpainotteista ja lähiopetuspäivät toteutetaan paikallisesti.

Seuraavana hakijat osallistuvat pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin, jotka Gradia toteuttaa etäyhteyden avulla 10.-11.12.2020. Opiskeluun valitut ovat tiedossa 21.12. mennessä. Koulutus käynnistyy 18.1.2021. Tutkintoon johtava koulutus toteutetaan Gradian ja Salpauksen yhteistyönä.  

Paikallisen toteutuksen avulla madalletaan kynnystä osallistua koulutukseen. Samassa ryhmässä on mahdollisuus opiskella työvoima-, oppisopimus- tai omaehtoisena opiskelijana.

Yhteistyömallin luomisessa ovat olleet mukana Gradia, Salpaus ja Esedu sekä Keski-Suomen, Hämeen ja Etelä-Savon TE-hallinnot. Myös alueen työnantajat ja kunnat ovat olleet vahvasti mukana valmistelutyössä.

Koulutusmallin valmistelua ja yhteistyön koordinointia sekä koulutuksen markkinointia on toteutettu Pienten kuntien elinvoimaa ESR-hankkeen avulla. Hankkeen avulla haetaan ratkaisuja, miten työllistymistä ja työvoiman saatavuutta voitaisiin parantaa myös pienten reunakuntien alueella.

Lisätietoja:

Pienten kuntien elinvoimaa -hanke: Anne Lahikainen-Aho, projektipäällikkö,
anne.lahikainen-aho@hartola.fi, 044 743 2254
www.nelinvoimaa.fi

Gradia: Krista Hanski asiakkuuspäällikkö, krista.hanski@gradia.fi, 040 3415191

Salpaus: Sirpa Vannula lehtori, sirpa.vannula@salpaus.fi , 0447080383

Keski-Suomen TE-palvelut: Eero Janhonen asiantuntija, työvoimapalvelujen suunnittelu,    eero.janhunen@te-hallinto.fi , 0295 046 248