Tietosuoja

 

Kunnalla on useita lakisääteisiä oikeuksia pitää henkilörekistereitä, lisäksi mm. yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen tai suostumuksella saadut tiedot muodostavat rekistereitä. Kunnan henkilörekistereistä on laadittu rekisteri-/tietosuojaselosteet, josta käy ilmi mm. rekisterinpitäjän yhteystiedot ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. Yleiset selosteet löytyvät kunnan asiointipisteeltä (Länsitie 5, Joutsa).

Henkilöllä on oikeus saada tieto hänestä henkilörekisteriin tallennetuista tiedoista sekä vaatia virheellisten tietojen korjaamista tai perustellusta syystä tietojen poistamista. Tähän tarkoitettuja lomakkeita on saatavilla kunnan asiointipisteeltä ja tämän sivun alaosasta. Lomake tulee toimittaa allekirjoitettuna asiointipisteelle (Länsitie 5, Joutsa) tietosuojavastaavalle osoitettuna (varaudu todistamaan henkilöllisyytesi). Tietosuojavastaava pyrkii vastaamaan pyyntöön 30 päivän kuluessa sen saapumisesta asiointipisteelle. Kunnalla voi olla oikeus kieltäytyä pyynnöstä, silloin henkilölle annetaan kirjallinen, perusteltu vastaus kieltäytymisestä. Kunnanhallituksen päätöksen (§ 113/2018) mukaan jatkuvista ja työllistävistä tietopyynnöistä kunta perii 100 € käsittelymaksun.

Tietosuojavaatimusten vuoksi henkilötietoja ei käsitellä sähköpostilla eikä puhelimitse.

Lisätietoa tietosuojasta voi tiedustella kunnan tietosuojavastaavalta liisa.alfthan@joutsa.fi tai puh. 040 358 0002.

Tarkastuspyyntö_Joutsan_kunta.pdf

Korjaamisvaatimus_Joutsan_kunta.pdf

Lisätietoa tietosuojasta

Tietosuojaselosteita

Tekninen osasto

Tietosuojaseloste_jätehuolto.pdf
Tietosuojaseloste_kameravalvonta.pdf
Tietosuojaseloste_maa-ainesluvat.pdf
Tietosuojaseloste_rakennusvalvonta.pdf
Tietosuojaseloste_yksityisteiden_avustukset.pdf
Tietosuojaseloste_ympäristöluvat.pdf

Hyvinvointi- ja sivistys

Tietosuojaseloste_iltapäiväkerho_Kurkiauran_koulu.pdf
Tietosuojaseloste_iltapäiväkerho_yhtenäiskoulu.pdf
Tietosuojaseloste_Keski-kirjastot.pdf
Tietosuojaseloste_koulukuljetusoppilaat.doc.pdf
Tietosuojaseloste_pedanet.pdf
Tietosuojaseloste_Pro_Consona.pdf
Tietosuojaseloste_Varda.pdf
Tietosuojaseloste_Wilma.pdf

Perusturva

Tietosuojaseloste_kotihoito.pdf
Tietosuojaseloste_sosiaalityö.pdf
Tietosuojaseloste_palvelusetelitoiminta.pdf
Tietosuojaseloste_asiakaskortti.pdf
Tietosuojaseloste_lastenvalvonta.pdf

Yleishallinto

Tietosuojaseloste_Facta_väestörekisteri.pdf
Tietosuojaseloste_Koki_kiinteistö.pdf
Tietosuojaseloste_kuntarekry.pdf
Tietosuojaseloste_luottamushenkilöt.pdf
Tietosuojaseloste_Populus.pdf
Tietosuojaseloste_sidonnaisuus.pdf
Tietosuojaseloste_viran-_ja_työnhakijoiden_koonti.pdf